Köpa in sig i sambons hus

För att köpa in dig i hus, lägenhet eller annan fastighet som ägs av en sambo krävs en skriftlig handling, lagfart och en plan för hur ni tillsammans ska betala och dela ägarskapet. Det är klokt att se över sambolagens regler och testamente för att skydda era rättigheter.

Läs Mer

Regler och formkrav

Reglerna för fastighetsköp specificeras i 4 kap jordabalken (JB), där det bland annat framgår att ett skriftligt avtal krävs för att överlåtelsen ska vara giltig. Detta avtal måste inkludera en överlåtelseförklaring och köpeskillingen, samt undertecknas av båda parterna. För att ett fastighetsköp ska bli officiellt måste även köparen ansöka om lagfart inom tre månader, det vill säga inskrivning av förvärvet hos Lantmäteriet, enligt 20 kap (JB).

Lagen om samäganderätt

När du köper in dig i sambons hus blir du samägare med övriga delägare och då tillämpas reglerna i lagen om samäganderätt. Den styr hur ni delar ägarskapet och beslut om huset. Ni bestämmer själva hur mycket du ska betala för din del av huset. Det är klokt att diskutera hur ni ska dela vinsten om ni säljer huset i framtiden, både den vinst som redan finns och den som uppstår efter att du köpt in dig.

Betalningsalternativ

Det finns olika sätt att betala för din del av huset:

  • Bli medlåntagare på sambons befintliga lån.
  • Ta över ett lån.
  • Skaffa ett eget lån.

Om du inte har råd att betala hela summan direkt kan ni skriva ett skuldebrev. Med ett skuldebrev betalar du av summan gradvis, antingen enligt en betalningsplan eller när ni säljer huset.

Sambolagens regler

Sambolagens regler styr vad som händer med samboegendom vid en separation. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som ni införskaffat för att använda tillsammans. Egendom som ni ägde innan ni blev sambor delas inte lika. Om ni vill avtala bort sambolagens regler kan ni skriva ett samboavtal. Det är viktigt att notera att sambor inte automatiskt ärver varandra och att upprättande av testamente kan vara nödvändigt för att skydda den efterlevande sambon. För att anpassa eller undanta vissa av sambolagens regler kan parterna upprätta samboavtal eller samäganderättsavtal.

Överväg alltid att ta professionell juridisk rådgivning för att säkerställa att allt går rätt till i just din situation.