Studera med a-kassa

Det är möjligt att studera samtidigt som man får ersättning från a-kassa i Sverige, men det finns specifika regler och villkor som måste följas. Om du påbörjar studier samtidigt som du jobbar ska inte det ligga till grund till att du har blivit arbetslös.

Tänk också på att du måste ansöka hos din a-kassa och få ett godkännande av studierna innan du börjar. Du måste dessutom vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och därmed vara tillgänglig för arbetsmarknaden och kunna ta ett arbete med kort varsel.

Läs Mer

Heltids- eller deltidsstudier

Om du studerar på heltid är du normalt sett inte berättigad till a-kassa eftersom du inte anses vara tillgänglig för arbetsmarknaden. Det finns dock undantag som gör det möjligt:

  • Du har studerat heltid under minst 15 veckor samtidigt som du arbetat heltid.
  • Du kan visa att du kan avbryta dina studier omedelbart och ta ett arbete om så erbjuds.
  • Deltar i en arbetsmarknadsutbildning godkänd av Arbetsförmedlingen.

Om du studerar på deltid kan du vara berättigad till a-kassa om du uppfyller följande kriterier:

  • Du måste aktivt söka arbete och vara beredd att ta arbete på heltid.
  • Dina studier får inte hindra dig från att ta ett arbete som kräver flytt eller resor.
  • Du måste fortfarande kunna arbeta minst 3 dagar i veckan.

Kontakta din a-kassa eller Arbetsförmedlingen för att få rådgivning i vad som gäller för just din situation.

Kombinera a-kassa med CSN

Om du får ersättning på heltid, alltså 100 procent, kan du inte få studiemedel för samma period. Om du däremot får ersättning på 50 procent går det i vissa fall att kombinera med studiemedel på 50 procent.

Särskilda program

Vissa program som är arrangerade eller godkända av Arbetsförmedlingen kan ge rätt till a-kassa. Dessa kan inkludera yrkesinriktade studier som är en del av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Arbetsförmedlingen kan erbjuda stöd och vägledning om hur du kan kombinera studier med a-kassa.

A-kassa efter studier

Om du blir arbetslös direkt efter att du studerat klart kan du ha rätt till ersättning om du uppfyller ett arbetsvillkor, alltså att du har arbetat i ett specifikt antal månader innan studierna. Det som avgöra antal månader är om du har fyllt 25 år eller inte när studierna avslutades.

När är du återbetalningsskyldig för a-kasseersättning?

Om du fått ersättning från a-kassan som du inte är berättigad till kan det leda till att du blir återbetalningsskyldig. Det kan vara på grund av att du har lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att informera om förändringar som påverkar din rätt till ersättning. Det gäller även om den felaktiga utbetalningen istället var ett resultat av att a-kassan räknat fel och du upptäcker eller rimligen borde ha upptäckt det.