Medlemsintervjuer

Linn Mellander, Uppsala

Vad fick dig att gå med i Juristresursen?

Den största anledningen var att jag känner en av de två grundarna. Nils var min fadder under recceveckan så han kom med det här förslaget, han berättade att han tillsammans med en annan hade startat Juristresursen och ville ha fler rådgivare. Dessutom hade jag hört att andra liknande föreningar tar betalt för sina tjänster och att man behövde göra ett visst antal ärenden i månaden, så det var skönt att inte känna den pressen redan från start när man blir en rådgivare. Sist men inte minst skulle vi jobba enligt Uppsala-metoden, dvs. att jobba i grupp, vilket jag fastnade för. Att man kan bolla idéer med varandra och på så sätt framställa ett så korrekt och utförligt svar som möjligt skapade självfallet trygghet hos mig som nybliven rådgivare.

Vad tycker du skiljer Juristresursen från andra föreningar?

Det första jag tänker på är att vi är många medlemmar från olika orter i Sverige vilket gör Juristresursen mycket unik och personligen tycker jag att vi ska fortsätta att utveckla det. En viktig aspekt är att vi inte tar betalt för att svara på klienternas frågor utan vi hjälper dem kostnadsfritt. Och som tidigare nämnts är vårt arbetssätt något som gör att vi sticker ut, dvs att vi jobbar enligt Uppsala-metoden. Ytterligare en sak som jag tror gör Juristresursen unik är att vi har en så kallad “kontroll-led”. Efter att rådgivarna har utformat återkopplingen så kontrollerar vi den innan den skickas vidare till klienten. Detta för att säkerställa att svaret blir utformat på ett korrekt och lättillgängligt sätt. Sedan har vi också en mycket personlig ton i våra återkopplingar som jag tror att våra klienter uppskattar.

Vad har du främst lärt dig under din tid som medlem?

Oftast när vi pluggar så får vi ett scenario som vi ska ”lösa”. Dock ser vi det mestadels från två håll ”det kan bli så här men också så här” beroende på vilken linje man väljer. Kortfattat så tar vi sällan ställning till en specifik sida. I Juristresursen får vi däremot frågor från konkreta individer som faktiskt behöver hjälp och då måste vi ge återkoppling utifrån deras situation. Att uttrycka sig på ett lättillgängligt sätt i skrift och anpassa svaret efter situation och person är självklart en utmaning men också något som är väldigt nyttigt.

Vad har du gjort i föreningen utöver att fungera som juridisk rådgivare?

Från och med vårterminen 2016 är jag en av styrelseledamöterna i föreningen men innan dess var jag delaktig i den så kallade externa gruppen. Vi hade som uppgift att ta kontakt med företag, byråer för att komma på studiebesök eller att de höll i en föreläsning för oss. Utöver detta har jag varit med i föreningens valberedning.

Hur tycker du att det har gått att kombinera dina studier med engagemanget i föreningen?

Det tycker jag har gått bra. Eftersom alla vi rådgivare är studenter så har vi perioder av tentaplugg varje termin. Denna period är ofta ganska stressig och då har vi möjligheten att inte behöva ta åt oss ärenden. Har man bara lite framförhållning och säger till i tid så löser det sig i princip alltid och då kan man med lätthet få ihop studierna med föreningslivet.

På vilket sätt har ditt medlemskap påverkat hur du ser på juristyrket?

Synen har självfallet påverkats mycket positivt i den bemärkelsen att man får praktisera sina juridiska kunskaper och att man märker att ens eget engagemang blir mycket större då man vill ge en så välskriven återkoppling som möjligt. Vi har haft en fantastisk möjlighet att praktisera våra teoretiska kunskaper i praktiken vilket är betydelsefullt, då det förhoppningsvis kommer att underlätta för oss i vårt framtida yrkesliv. Man har även lärt sig att ge korta, koncisa svar så det inte blir långt och invecklat för klienten. Det är otroligt viktigt att juridiken ska vara lättförståelig för alla.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att gå med i föreningen?

Om man vill använda sina teoretiska kunskaper i praktiken samt ta del av personers juridiska problem och funderingar och på ett lättillgängligt sätt kunna ge råd de behöver, är engagemanget som juridisk rådgivare en lysande möjlighet. Som rådgivare i Juristresursen kan du även känna en trygghet att det så kallade kontroll-ledet finns. Att vi jobbar i grupper gör att vi kan komplettera varandra och på så sätt ge en så korrekt och rättssäker återkoppling till klienten som möjligt. Vi är också en mycket tillmötesgående förening som är skapad av studenter för studenter – på så sätt förstår vi varandra väldigt väl, vi är lyhörda och hjälpsamma. Föreningen anordnar bland annat kick-offer med respektive ort. Men vi försöker också samla alla rådgivare från samtliga orter, där vi är verksamma, när möjlighet ges. På så sätt får vi en mer sammansvetsad förening.

Frida Persson, Lund

Vad fick dig att gå med i Juristresursen?

Vänner till mig berättade om föreningen och jag tyckte det lät jättespännande att få vara med och etablera något nytt från start i Lund!

Vad tycker du skiljer Juristresursen från andra föreningar?

Vi är många medlemmar från flera orter i Sverige vilket ger oss ett fantastiskt kontaktnät! Vi lägger ner mycket tid och energi på varje ärende vilket gör att de håller hög kvalitet, det känns bra.

Vad har du främst lärt dig under din tid som medlem?

Jag har lärt mig att skriva och förklara juridik på ett sätt som en “icke-jurist” kan förstå, vilket känns väldigt värdefullt inför framtida yrkeslivet. Frågorna vi får är långt ifrån tentafrågor vilket gör att man får leta svar på annat sätt. Att få fram rätt svar innebär inte alltid att lusläsa lagtext, och den researchen vi får göra är väldigt lärorik.

Vad har du gjort i föreningen utöver att fungera som juridisk rådgivare?

Vi som var med och startade Juristresursen i Lund har bland annat varit med på en mässa i Lund och varit med vid rekryteringen av nya medlemmar. Jag har även berättat om Juristresursen i en lokaltidning, och icke att förglömma, haft kick-offer!

Hur tycker du att det har det gått att kombinera dina studier med engagemanget i föreningen?

Allt som är roligt går att ta sig tid till. Det kräver planering, precis som allt annat, men självklart löser det sig alltid! Vi försöker att anpassa vårt jobb i Juristresursen så att det inte krockar med exempelvis tentaperioder.

På vilket sätt har ditt medlemskap påverkat hur du ser på juristyrket?

Jag har insett att man aldrig blir fullärd! Det dyker alltid upp nya frågor som man inte tänkt på tidigare.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att gå med i föreningen? 

Sök för att komma med! Det är väldigt lärorikt och roligt att få jobba med juridiken på riktigt! Tveka inte på vad du kan, du kan mer än du tror och det du inte kan lär du dig att ta reda på. Extra roligt är det när de som vi hjälper blir glada och visar tacksamhet (det händer ju sällan en examinator efter en tenta…)

Kalle Thor, Göteborg

Vad fick dig att gå med i Juristresursen?

Jag ville engagera mig i något vid sidan av studierna och tänkte att det passade bra att kombinera detta med något som faktiskt hade konkreta, praktiska inslag av juridik och dessutom gav mig relevant erfarenhet av rådgivarrollen som ju är en stor del av juristyrket.

Vad tycker du skiljer Juristresursen från andra föreningar?

Många av de föreningar man kan engagera sig i som student erbjuder inte samma praktiska erfarenhet som den man kan få hos Juristresursen. Jag ville ha någon form av praktisk erfarenhet i bagaget när jag senare ska ut i arbetslivet och valde Juristresursen pga. möjligheterna att testa på rådgivarrollen och få erfarenhet av att bemöta klienter, såväl i text som öga mot öga. Då var det ett lätt val!

Vad har du främst lärt dig under din tid som medlem?

Framför allt så har jag fått nyttiga insikter av hur rådgivning kommer att se ut i verkligheten, där man möter människor som inte kommer från den juridiska världen. Deras problem och den praktiska verkligheten är inte alltid lika fyrkantig som juridiken är i kurslitteraturen på utbildningen och man får vrida och vända på vissa problem en hel del för att få rätsida på dem.

Vad har du gjort i föreningen utöver att fungera som juridisk rådgivare?

Jag har varit med och utformat och arrangerat våra föreläsningar i grundläggande juridik som vi hållit för delar av allmänheten i Göteborg. Att föreläsa om ett rättsområde för individer som inte var insatta i detta var en givande upplevelse och bra träning samtidigt som det var roligt att få vara med och påverka upplägget.

Hur tycker du att det har det gått att kombinera dina studier med engagemanget i föreningen?

Det har gått över förväntan faktiskt, och då är jag ändå en ”slow reader” och behöver lägga ganska så många lästimmar på en kurs. Det går att vara relativt flexibel och dessutom tror jag det är nyttigt att få träna på att sköta ärenden med kontinuerliga deadlines parallellt med studierna (och det krockar ju heller aldrig med tentaperioder).

På vilket sätt har ditt medlemskap påverkat hur du ser på juristyrket?

Jag har helt klart fått upp ögonen för rådgivarrollen på ett annat sätt än jag hade innan. Mina erfarenheter av att möta klienter öga mot öga har varit bland det roligaste jag fått göra och har definitivt gett blodad tand.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att gå med i föreningen? 

Vill du kunna säga till potentiella framtida arbetsgivare att du har praktisk erfarenhet av rådgivarrollen och kontinuerligt arbetat med att utreda juridiska ärenden parallellt med dina studier så har du hittat helt rätt förening att engagera dig i vid sidan av dina studier!

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »