Om oss

Juristresursen är en politiskt obunden ideell förening som syftar till att skapa praktiska komplement till den teoretiska juristutbildningen. Juristutbildningen erbjuder oss goda teoretiska kunskaper, men det finns stora skillnader mellan att studera juridik och att arbeta med juridik. Vi vill minska glappet mellan studier och arbetsliv för föreningens medlemmar och göra dem bättre rustade inför sin kommande karriär. Föreningens verksamhet startade under 2013 av studenter vid Uppsala universitet. Intresset bland studenter att engagera sig i föreningen har varit stort och nu finns medlemmar vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.

Föreningens verksamhet består främst i tre delar:

Gratis rådgivning till allmänheten

Att studera juridik är en sak, men att bli en bra juridisk rådgivare är en annan. Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning via vår hemsida, telefon och personliga möten. På samma gång som våra medlemmar får öva sig i rollen som rådgivare, hjälper vi samtidigt allmänheten med juridiska problem.

Mentorprogram

Som student kan det ibland vara svårt att se en koppling från det man gör under studietiden och det man kommer att göra under det kommande arbetslivet. Vi är övertygade om att möjligheten att ha en mentor under studietiden bidrar till såväl den personliga som den yrkesmässiga utvecklingen.

Samarbetspartners

Våra medlemmar vill ta del av praktiska arbetslivserfarenheter och utveckla sin juridiska kunskap inom en rad olika områden. Genom goda relationer med våra samarbetspartners är förhoppningen att Juristresursens medlemmar ska känna att de får ökad kunskap om hur det är att arbeta inom de områden som våra samarbetspartners är verksamma.

Vår vision

Vår vision är att skapa praktiska komplement till den teoretiska juristutbildningen. Detta innebär att vi fokuserar vår verksamhet kring att skapa:

  • Möjligheter för juriststudenter att sätta sina akademiska kunskaper på prov och utveckla dessa kunskaper i samarbete med arbetslivet.
  • En naturlig länk mellan arbetslivet och föreningens medlemmar för att minska avståndet mellan studier och arbetsliv.
Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »