Månadens juridiska tips: Faderskapstalan

I Sverige råder principen ”mater est quam gestatio demonstrat” och den innebär att den rättsliga modern är kvinnan som föder barnet. Att fastställa faderskap kan dock vara något mer komplicerat. Ifall paret är gifta råder en presumtion att det är moderns make som är barnets far. Annars krävs det att faderskapet fastställas genom bekräftelse eller […]

Månadens juridiska tips – framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt – ett personligt alternativ till god man Framtidsfullmakten är en ny sorts fullmakt för Sverige men som har funnits i andra europeiska länder sedan tidigare. Det var först den 1 juli 2017 genom lag (2017:310) om framtidsfullmakter som denna form av fullmakt trädde i kraft, men innan vi går in på framtidsfullmakter ska vi […]

Månadens juridiska tips: Livet efter döden – Hur upprättar man en bouppteckning?

När en person dör ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet och inom ytterligare en månad ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket för registrering. Men vad är en bouppteckning och vem har ansvaret för att den upprättas och sedan skickas in till Skatteverket? I månadens juridiska tips reder Juristresursen ut dessa och andra […]

Månadens juridiska tips: Ångerrätt, öppet köp, bytesrätt och garanti – vad innebär detta för mig som konsument?

Konsumenträtt handlar om de rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som konsument. Reglerna är tänkta att stärka skyddet för konsumenter och de är oftast tvingande, vilket innebär att ett företag inte kan avtala bort dem. Som konsument stöter man på olika begrepp såsom ångerrätt, öppet köp, bytesrätt och garanti. Men vad betyder dessa begrepp […]

Månadens juridiska tips: Distansavtalslagen – När gäller den och när gäller den inte?

Visste du att du som konsument har en ångerrätt på 14 dagar när du exempelvis beställer något på internet? Eller att det krävs att du skriftligt bekräftar ett erbjudande från en telefonförsäljare som kontaktat dig för att avtalet mellan er ska gälla? Detta följer av distansavtalslagen som innehåller bestämmelser om konsumentskydd när du handlar på […]

Månadens juridiska tips: Efterarvsrätt

Något som ofta kan skapa osämja mellan anhöriga är oenigheter om hur ett arv ska delas upp. Därför kan det vara bra att känna till vilka regler som gäller för arvsrätten. När en person avlider och efterlämnar en make/maka och ett eller flera barn så blir reglerna om efterarvsrätt aktuella. Vad gäller för maken/makan? Om […]

Månadens juridiska tips: Arbetsrätt – vad gör fackförbunden? – behöver jag vara med?

Arbetsrätt: Vad utövar fackförbund för verksamhet? Behöver man vara medlem? År 2011 var ca 71% av löntagarna i Sverige anslutna till en fackförening. Även om man inte är medlem i en fackförening kan man fortfarande påverkas av dem om andra löntagare på ens arbetsplats är fackföreningsanslutna. Fackförbund påverkar alltså en väldigt stor del av Sveriges […]

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »