Tänk dig det här: Det är tisdag och du och dina kompisar är sugna på att dra till en nation. Men en av dina vänner säger att hen inte kan, det är slut på pengar och CSN har inte bemödat sig att godkänna ansökan än. Din vän är i knipa. Du vet att hen är lite slarvig, men schysst, och du har lite pengar över. Ska du låna ut några tusenlappar för att din kompis ska klara månaden? Här är några saker att överväga innan du gör ditt val: 

Om din vän väljer att dröja med att betala kan det bli aktuellt att använda någon metod för att driva in pengarna. När det gäller privatpersoner fungerar ett betalningsföreläggande som en bra indrivningsmetod. Det kan användas för att driva in betalning vid t.ex. köp av varor, köp av tjänster, vid utlåning av pengar.

När kompisen inte betalar tillbaka lånet så kan man vända sig till Kronofogden och fylla i blanketten ”Ansökan om betalningsföreläggande”. I ansökan ska kravet och grunden framgå klart och tydligt t.ex. exakt datum och plats för när betalningen skulle vara inne. Denna typ av avtal kallas för enkelt skuldebrev och ska vara skriftlig. Ett enkelt skuldebrev är ett dokument som fungerar som ett bevis på skulden, hur mycket pengar din vän har lånat av dig, och vilket datum lånet skulle återbetalas. Man kan också skriva ett löpande skuldebrev som då blir en värdehandling som kan överlåtas, men det är i detta fall överflödigt. Chattkonversation eller smskonversation kan fungera men det optimala för de inblandade är som nämnt att man upprättar skuldebrev framför allt annat, enligt lag (1936:81) om skuldebrev 1 -3 § §. Detta i syfte att undvika komplikationer för de inblandade.

Man bör som part vara medveten om att ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr och den kostnaden kan man begära ersättning för i samband med ansökan. Kronofogden skickar sedan ett brev, ett föreläggande, till gäldenären d.v.s. den som ska betala. I föreläggandet följer ett delgivningskvitto som ska skrivas under av gäldenären och skickas tillbaka. Skälet till det är att det fungerar som bevis på att brevet har kommit fram.

Gäldenären kan efter att ha blivit delgiven antingen betala, bestrida eller inte höra av sig alls. I de situationer gäldenären väljer att bestrida så gäller det att först fastställa att det faktiskt föreligger en skuld.

När kronofogden meddelat utslag om betalningsföreläggande är målsättningen att den sedan går vidare till verkställighet, som med andra ord betyder att arbetet med indrivningen av skulden har påbörjat. Det tillkommer dock ytterligare en kostnad på 600 kr. Kostnaden tillkommer för att driva in skulden. Vill man vända sig till tingsrätten får man räkna med att det kan kosta allt mellan 600 – 2 500 kr, eventuella avgifter kan tillkomma och hur mycket avgiften ligger på beror på hur stor skulden är.