En bluffcredit-card-bill-1565373-640x480aktura innehåller ett krav på betalning av en vara eller tjänst som du varken har beställt eller fått levererad. Det finns vissa saker som är viktiga att tänka på om du mottar en bluffaktura.

Först och främst är det viktigt att invända mot att du skulle vara skyldig att betala fakturan. En invändning kan t.ex. göras genom att man i ett meddelande till den som skickat fakturan, tillsammans med en kopia av fakturan, skriver: ”Jag bestrider betalningsansvar – på grund av att jag inte har ingått något avtal med er”. Vi rekommenderar starkt att du använder dig av e-post, fax eller rekommenderat brev, eftersom du då har ett bevis på att du bestridit fakturan. Lägg även på minnet att ta en kopia av meddelandet där du bestrider fakturan och att spara originalfakturan.

Om du får påminnelser och inkassobrev är det även viktigt att du bestrider dessa på samma sätt som du bestridit den första fakturan. Tänk på att inkassobrev ska bestridas till inkassoföretaget.

För det andra ska du polisanmäla händelsen, eftersom den enligt brottsbalken kan räknas som ett försök till bedrägeri.

I vissa fall kan den som skickat bluffakturan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om det görs en sådan ansökan får du ett brev angående detta. I ett sådant fall är det viktigt att du omgående bestrider betalningsföreläggandet i ett skriftligt svar till kronofogden. I svaret ska det anges att du bestridit fakturan och att du inte har någon skyldighet att betala. Många företag ger upp efter att du bestridit betalningsföreläggandet. I vissa fall kan dock den som sänt bluffakturan bestämma sig för att ta saken till domstol. I domstolen är det företaget som måste bevisa att det finns en skuld.

Om du önskar hjälp och stöd i samband med att du mottagit en bluffaktura kan du vända dig till Polisen, till oss eller som privatperson till kommunens konsumentvägledare.