Visste du att du som konsument har en ångerrätt på 14 dagar när du exempelvis beställer något på internet? Eller att det krävs att du skriftligt bekräftar ett erbjudande från en telefonförsäljare som kontaktat dig för att avtalet mellan er ska gälla? Detta följer av distansavtalslagen som innehåller bestämmelser om konsumentskydd när du handlar på distans eller utanför affärslokaler.

Distansavtalslagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Distansavtalslagen gäller mellan konsument och näringsidkare och är tvingande till konsumentens förmån. Lagen gäller inte enbart vid köp av lösa saker, utan även upplåtelser och vissa tjänster. När distansavtalslagen gäller innebär den bland annat att du som konsument har en ångerrätt på 14 dagar som börjar räknas först när du har fått hem all information om avtalet. Konsumentens ångerrätt innebär en rätt att frånträda ett med näringsidkaren ingånget avtal genom ett meddelande till näringsidkaren. 

Distansavtalslagen innebär även att det från och med den 1 september 2018 inte är tillåtet att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning när ett företag på eget initiativ kontaktar dig. Om telefonkontakten leder till att du vill ingå ett avtal ska företaget bekräfta sitt anbud i någon läsbar och varaktig form. För att avtalet ska bli giltigt krävs det sedan att du godkänner det skriftligt. Skriftlighetskravet innebär att bekräftelsen kan lämnas i en skriftlig handling, men även elektroniskt, exempelvis genom e-post eller sms.

När gäller då distansavtalslagen och när gäller den inte?

Distansavtalslagen gäller som sagt vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vi ska därför försöka förklara vad som avses med dessa begrepp nedan.

Distansavtal

När du köper något av ett företag utan att ni träffas ”öga mot öga”, exempelvis när du beställer något på internet, köper något av en telefonförsäljare eller köper varor från en postorderkatalog med hjälp av en bifogad ordertalong ingår du ett ”distansavtal”.

Avtal utanför affärslokaler

När du köper något av ett företag som säljer sina produkter eller tjänster på gator och torg, till exempel i ett marknadsstånd eller när du handlar av en säljare som besöker ditt hem, ingår du ett “avtal utanför affärslokaler”. Du handlar då av en säljare ”öga mot öga”, men säljaren befinner sig utanför sina affärslokaler.

När du handlar något från ett uppställt bord eller liknande i ett köpcentrum är det svårare att avgöra vad som omfattas av lagen och inte. Det avgörande är om det är en affärslokal de säljer från eller inte. Ibland kan sådana försäljningsställen inte anses vara affärslokaler men ibland anses de vara det i lagens mening. Om det är säljarens vanliga plats för affärsverksamheten och verksamheten är regelbunden är det oftast en affärslokal. Om du blir kontaktad av säljaren utanför en affärslokal och avtalet sedan ingås i affären räknas det däremot som ett ”avtal utanför affärslokal”.