Tänk dig följande: Studenttiden är över, studieskulderna är skyhöga och du letar fortfarande efter ett jobb. Din kompis, som läste ett par terminer under dig, hör av sig och vill ha hjälp att skriva sin uppsats, mot en viss ersättning. Du blir erbjuden 10 000 kronor om du skriver hens uppsats. Men vad gäller egentligen? Kan du åka fast och bli straffad för detta? Juristresursen har samlat information om vad som gäller och som kan vara värt att ha i åtanke.

 

Att man som högskolestudent inte får kopiera någon annans arbete och lämna in som sitt eget är för de flesta en självklarhet. Plagiering, eller fusk, regleras i 10 kap 1§ högskoleförordningen som stadgar att disciplinära åtgärder får vidtas mot de studenter som försöker vilseleda vid prov eller annan studieprestation. Det står dock ingenting om att vilseledandet måste ske till förmån för en själv. Detta innebär att även den som hjälper en annan student, till exempel genom att lämna över sin egen uppsats till en kompis, kan göra sig skyldig till vilseledande och därmed riskera disciplinära åtgärder.

 

De disciplinära åtgärder som kan komma i fråga är varning och avstängning från utbildning, vilket framgår av 10 kap 2 § högskoleförordningen.

 

Dessa bestämmelser täcker dock inte de allt vanligare s.k. spökskrivarna, det vill säga personer som mot betalning skriver din uppsats åt dig. Företeelsen med spökskrivare har idag blivit så vanlig att det finns företag som enbart riktar in sig på att sälja uppsatser. Mot bakgrund av att uppsatserna vanligtvis är skräddarsydda eller unika, det vill säga de har tagits fram för ett specifikt ändamål, upptäcks de inte i urkund och detta eftersom uppsatsen inte tidigare lämnats in och således inte utgör ett plagiat. Avslutningsvis bör nämnas att de som agerar spökskrivare sällan är studenter själva, vilket medför att de disciplinära åtgärderna varning och avstängning som kan avskräcka studenter från att extraknäcka som spökskrivare inte skrämmer de professionella spökskrivarna (det kan bli minst sagt svårt att avstängas från en högskola man inte läser vid).

 

Sammanfattningsvis gäller bestämmelserna om plagiering och fusk i högskoleförordningen och de disciplinära åtgärder som följer endast för studenter. Studenter omfattas av detta oavsett om de själva plagierar eller fuskar eller om de istället anlitar en annan student som gör det åt dem. Skulle fusket upptäckas kan de disciplinära åtgärderna varning och avstängning från utbildning bli aktuella, det är alltså fråga om disciplinära åtgärder och inte straffrättsliga sådana. Den som redan avslutat sina studier omfattas däremot inte av bestämmelserna, icke-studenter påverkas därför inte av bestämmelserna.