red-apartment-building-1203653

Utgångspunkten vid frågor om underhåll av bostadsrätter är att bostadsrättsföreningen ansvarar för det underhåll som inte omfattas av bostadsrättshavarens underhållsansvar. Med andra ord tar föreningens ansvar vid när bostadsrättshavarens ansvar tar slut. Underhållsansvaret regleras i Bostadsrättslagen, främst i 7 kap. 2, 4 och 12 §§. Därutöver kan en bostadsrättsförening genom sina egna stadgar komplettera eller precisera ansvarsfördelningen.

Underhållsansvaret utgår enligt 7 kap. Bostadsrättslagen från att lägenheten ska hållas i ”gott skick”. Kravet på gott skick anses innebära att lägenheten ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta får bedömas enligt objektiva resonemang, exempelvis utifrån husets ålder eller när senaste reparation skett.

Man brukar säga att bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet och bostadsrättsföreningen för det yttre. I 7 kap. 12 § anges att det inre underhållet avser lägenheten. Mark omfattas också om den ingår i upplåtelsen av bostadsrätten. Denna bestämmelse är alltså viktig för dig som bostadsrättshavare, då den reglerar ditt ansvar. Det yttre underhållet å sin sida gäller enligt 7 kap. 4 § allt som inte går under det inre underhållet och gäller lägenheten, huset och marken.

Så vem ansvarar för vad? Jo, det inre underhållsansvaret omfattar ytskikt på tak, väggar och golv samt fuktisolerat tätskikt i badrum. Bostadsrättshavaren ska alltså på egen bekostnad ombesörja målning, tapetsering och underhåll av badrum samt reparera skador som uppkommer. Allt detta för att uppnå gott skick. Bostadsrättsföreningen svarar i regel för ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten samt ventilationskanaler i lägenheten. Föreningen ansvarar även för sådant som yttre målningar, underhåll av gemensamma utrymmen samt mark som inte är upplåten tillsammans med fastigheten. Vid brand- eller vattenledningsskada och ohyra beror ansvaret på vem som anses vara ansvarig för att skadan eller problemet uppstått.

Du kan även läsa det juridiska tipset i veckans pappersutgåva i Härryda-Posten eller genom att klicka här.