Konsumenträtt handlar om de rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som konsument. Reglerna är tänkta att stärka skyddet för konsumenter och de är oftast tvingande, vilket innebär att ett företag inte kan avtala bort dem. Som konsument stöter man på olika begrepp såsom ångerrätt, öppet köp, bytesrätt och garanti. Men vad betyder dessa begrepp egentligen? Vi på Juristresursen vill hjälpa dig som konsument med några begrepp som ofta aktualiseras vid vardagliga köp.

Ångerrätt

Ångerrätt är en rätt för dig som konsument att ångra ditt köp. Den gäller inte när du handlar i butik. Däremot brukar många butiker erbjuda s.k. öppet köp som en del av deras service (se längre ner om öppet köp). I stället gäller ångerrätten när du handlar på distans (t.ex. via internet) eller ingår avtal med en säljare utanför säljarens affärslokal, se 2 kap. lagen om distansavtal. Ångerrätten innebär att du som konsument, utan att behöva uppge någon anledning, kan frånträda avtalet och ångra köpet genom att underrätta säljaren inom 14 dagar från den dag då du mottog varan. Ångerfristen börjar dock aldrig löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten av säljaren. Det finns ett par viktiga undantag när konsumenten inte har någon ångerrätt, t.ex. vid köp av resor (ex. flygbiljetter) och hotellnätter.

Öppet köp

Ett annat vanligt förekommande begrepp som ibland erbjuds en konsument är öppet köp. Att handla på öppet köp betyder att du får pengarna tillbaka om du inte längre vill ha varan och lämnar tillbaka den inom viss tid. Det finns ingen lag som ger dig som konsument en rätt till öppet köp (jämför ångerrätten ovan). Detta är en frivillig tjänst som butiker kan erbjuda. Av detta följer också att butikerna själva kan bestämma villkoren för ett öppet köp, exempelvis hur länge det gäller, i vilket skick varan ska vara när den återlämnas och att kvitto ska uppvisas. Om varan har något fel så kan du alltid reklamera varan, oavsett huruvida butiken erbjuder öppet köp eller inte. För att ta reda på om butiken erbjuder öppet köp är det viktigt att fråga innan du betalar för en vara.

Bytesrätt

Bytesrätt fungerar på i princip samma sätt som öppet köp. Denna rätt regleras inte i lag utan det är upp till butikerna själva att erbjuda bytesrätt och bestämma villkoren för den. Även här är det viktigt att fråga butiken vad som gäller innan köpet och att alltid spara kvittot. Till skillnad från öppet köp får du inte pengarna tillbaka när du utnyttjar din bytesrätt. I stället erbjuds du att byta din vara mot en annan för samma eller lägre pris.

Garanti

En garanti är en frivillig utfästelse som du som konsument kan erbjudas vid ett köp. Detta innebär att säljaren eller tillverkaren, beroende på vem som lämnat garantin, ansvarar för att det du köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid, se 21 § Konsumentköplagen. För dig som konsument innebär en garanti att du inte behöver bevisa att det eventuella felet har funnits från början (såvida försämringen inte beror på en olyckshändelse, vanvård och dylikt). Har säljaren eller tillverkaren utfäst en garanti och felet på produkten skulle bero på dig som konsument måste säljaren eller tillverkaren bevisa det. På så vis är en garanti väldigt förmånligt för dig som konsument och ger i regel bättre skydd än lagen. Av detta skäl bör du alltid se till att få skriftlig information om vad garantin innebär.