Till följd att vi får in mycket mer ärenden än vad vi har aktiva rådgivare tillämpar Juristresursen sedan 1 december 2016 ett kvotsystem som baserar sig på antalet aktiva rådgivare. Den 1:a i varje månad öppnar vi slussarna för nya ärenden. När kvoten är fylld tar vi inga fler ärenden den månaden. Det är först till kvarn principen som gäller och när kvoten är fylld hänvisar vi till våra samarbetspartners för professionell rådgivning (dessa kommer att kunna erbjuda gratis konsultation eller ett reducerat pris om ni går via oss). Detta nya kvotsystem skalas med antalet aktiva rådgivare vilket innebär att istället för långa köer (som bara blir längre per månad) ser vi till att begränsa oss till de ärenden per månad som vi faktiskt hinner med. Ni som tar hjälp av oss och omfattas av månadens kvot kan således vara säkra på att ni får hjälp av oss inom en rimlig tid.