Vanliga frågor

Är det några juridiska frågor ni inte vill handlägga?

Vi handlägger som huvudregel alla ärenden. De ärenden vi är restriktiva med och endast undantagsvis behandlar är följande:

  • Skoluppgifter
  • Pågående och avslutade rättsliga tvister
  • Ärenden som innefattar kritik mot advokater och myndigheter
  • Specifika skatterättsliga frågor
  • Ärenden med internationell anknytning (frågor t.ex. relaterade till andra länders rättssystem)
  • Specifika frågor som kan medföra betydande ekonomiska konsekvenser för dig som klient
  • Ärenden som berör överklagan av myndighetsbeslut (i dessa ärenden hänvisar vi i första hand till den aktuella myndighetens hemsida för vidare information)

Om ni är osäker på om ert ärende omfattas av kategorierna ovan går det bra att skicka in ert ärende ändå. Det bör även noteras att det i alla lägen är möjligt att få hjälp av yrkesverksamma jurister mot ett konkurrenskraftigt pris genom att gå in under fliken “Boka en jurist” eller skicka ett mejl till kontakt@juristresursen.se.

Hur kvalitetssäkrar ni era rådgivare och de frågor som besvaras?

En pågående juridisk utbildning är en kvalitetssäkring i sig. Därtill får endast studenter som har läst sin tredje termin ansöka till oss. Varje ansökan gås noggrant igenom av styrelsen och varje rådgivare genomgår en prövotid där både Juristresursen och den sökande, bildligt talat, får känna sig för. Vi kan även utbilda våra rådgivare genom de samarbeten vi inleder med etablerade advokatbyråer och enskilda jurister.

Varje fråga kvalitetssäkras genom att den besvaras av en grupp om 2-3 personer som arbetar tillsammans. Gruppens återkoppling skickas sedan vidare till en kontrollgrupp som tillsammans bedömer ifall återkopplingen håller en god kvalitet samt gör eventuella ändringar. En god kvalitet innefattar att återkopplingen inte innehåller syftnings- eller slarvfel samt att texten är lättillgänglig för läsaren. Som ett led i att förbättra vårt arbete och således säkerställa en god kvalitet gör vi stickprov som vi låter en verksam jurist gå igenom.

Vi kan dock inte garantera att återkopplingen är definitivt korrekt och vi friskriver oss därför från allt ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppkomma vid användande av vår rådgivningstjänst och den information som senare publiceras på vår hemsida, juristresursen.se.

Vilka frågor och svar kan komma att publiceras på hemsidan?

Huvudregeln är att alla frågor kan publiceras, men eftersom vi även handlägger ärenden som kan vara av känslig natur såsom diskrimineringsärenden och näthatsfrågor kommer undantag att göras i det enskilda fallet. Det skall även uppmärksammas att alla som ställer frågor till oss ombeds att inte ange personuppgifter eller annan information, som kan härledas direkt eller indirekt till den personen eller andra personer i dennes närhet, i samband med att personen använder vår tjänst. Därtill behandlas alla uppgifter som vi får in i  enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679.

De frågor och svar som sedan publiceras på hemsidan kommer alltid att ses över en extra gång och om nödvändigt omformuleras för att garantera deras neutralitet.

Kvotsystem för ärenden – vad menas och varför har det införts?

Till följd att vi får in mycket mer ärenden än vad vi hinner med tillämpar Juristresursen sedan 1 december 2016 ett kvotsystem som baserar sig på antalet aktiva rådgivare. Den 1:a i varje månad öppnar vi slussarna för nya ärenden. När kvoten är fylld tar vi inga fler ärenden den månaden. Det är först till kvarn principen som gäller och när kvoten är fylld hänvisar vi till våra samarbetspartners för professionell rådgivning, vilka erbjuder en gratis första kontakt om ni går via oss.

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »