Användbara länkar

Juristresursen finns till för att hjälpa dig med dina juridiska problem. För att hjälpa dig på ett så bra sätt som möjligt vill vi att vår hemsida ska fungera som ett verktyg för dig i din jakt efter svar på dina juridiska problem. Här har vi sammanställt en lista över länkar som kan vara användbara för dig i olika situationer.

Advokatsamfundet

www.advokatsamfundet.se

Genom Advokatsamfundets Advokatjour kan du få hjälp av advokater med en första genomgång av ditt problem och få råd om hur du ska gå vidare för ytterligare hjälp.

Allmänna reklamationsnämnden

www.arn.se

Här finner du information om och kan få hjälp med konsumenträttsliga frågor.

Arbetsdomstolen

www.arbetsdomstolen.se

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister. Läs avgöranden inom arbetsrätt på deras hemsida.

Bolagsverket

www.bolagsverket.se

Här finner du information om olika bolagsformer, registrera ett nytt företag, skicka in årsredovisning m.m.

Brottsofferjouren

www.brottsofferjouren.se

Brottsofferjourens telefoncentral: 0200-21 20 19

Här finner du stöd om du blivit utsatt för brott.

Datainspektionen

www.datainspektionen.se

Här finner du information om den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Information om Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 och mycket mer.

Finansinspektionen

www.fi.se/

Finansinspektionen övervakar företagen på finansmarknaden. Här finner du information om olika finansiella tjänster m.m.

Hyresnämnden

www.hyresnamnden.se

Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister. Här finner du information om andrahandsuthyrning, besittningsskydd m.m.

Inspektionen för vård och omsorg

www.ivo.se

Information om hur du går tillväga för att klaga på vården, anmäla missförhållande inom vården, anmäla vårdskada m.m.

Justitieombudsmannen/JO

www.jo.se

Här finner du information om hur du går tillväga om du har frågor och synpunkter på en myndighets handläggning av ditt ärende.

Konkurrensverket

www.kkv.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Här finner du information om konkurrens- och upphandlingsregler.

Konsument Europa

www.konsumenteuropa.se

Här finner du viktig och matnyttig information till dig som konsument inom Europa.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå

www.elradgivningsbyran.se

Här kan du ta del av oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

www.bankforsakring.konsumenternas.se

Här kan du ta del av oberoende vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

Konsumentverket/KO

www.konsumentverket.se

Här kan du få hjälp med konsumenträttsliga frågor.

Kronofogden

www.kronofogden.se

Här finner du information om betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande, skuldsanering, utmätning m.m.

Lagen.nu

www.lagen.nu

Här finner du alla Sveriges lagar, förordningar och andra författningar samt vissa rättsfallsreferat.

Migrationsverket

www.migrationsverket.se/

Här finner du information om visum, medborgarskap, asyl m.m.

Patent- och registreringsverket

www.prv.se

Här finner du information om hur du söker patent, gör en varumärkesansökan m.m.

Polisen

www.polisen.se

Här finner du information om brott, böter, ordningsvakter, trafik, pass och id-kort m.m. Du kan även göra polisanmälan via sidan.

Post- och telestyrelsen

www.pts.se

Här finner du information om regler för elektronisk kommunikation (IT, radio och telekommunikation) samt post.

Regeringen

www.regeringen.se

Här finner du information om regeringens politik, regeringskansliet, departementen, statsministern och statsråden.

Riksdagen

www.riksdagen.se

Information om riksdagen, utskotten, lagar, debatter och beslut m.m.

Skatteverket

www.skatteverket.se

Här finner du information om skatter, fastighetstaxering, deklaration, folkbokföring m.m.

Sveriges domstolar

www.domstol.se

Här finner du information om Sveriges domstolar och hur en rättegång går till m.m.

Telekområdgivarna

www.telekomradgivarna.se

Opartisk hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, bredband och telefoni.

Trafikverket

www.trafikverket.se

Här finner du information om körkort, yrkesförarprov, trafikregler, trängselskatt m.m.

Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi gör vårt yttersta för att du ska få hjälp. Alla frågor är välkomna. Om inte vi kan hjälpa dig, försöker vi sätta dig i kontakt med någon som kan det. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga Juristresursen »