Friskrivningsklausul

Juristresursen är en ideell förening bestående av juriststudenter som besvarar juridiska frågor helt kostnadsfritt. Vänligen observera att våra återkopplingar ska läsas som en allmän redogörelse för det rättsområde som den aktuella fråga berör. För vidare hjälp och rådgivning hänvisar vi till yrkesverksamma jurister/advokater. Juristresursen friskriver sig från allt ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppkomma vid användandet av vår rådgivningstjänst och och den information som publicerats på vår hemsida, juristresursen.se.

 

 

Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp och i kontakt med oss blir du lika väl bemött vid såväl mejlkontakt som vid ett personligt möte. Det enda du behöver göra är att ta hjälp!
Fråga en juriststudent »