Min fråga handlar om rätten till namn. Ett företag har samma namn som ett mytologiskt väsen. Jag har satt ihop ett domännamn som innehåller företagets namn. Min fråga är: gör mitt domännamn intrång på företagets varumärkesskydd – är det alltså möjligt att äga ett historiskt namn och hindra andra från att använda det? Kan jag göra stövlar, kalla dem för Don Quijote och varumärkesskydda det?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Din fråga handlar om varumärkesskydd vilket regleras i Varumärkeslagen VL. Enligt VL kan ensamrätt till ett varumärke uppkomma på följande 2 sätt:

 

  1. Enligt1 kap. 6§ VLkan man förvärva ensamrätt till ett varumärke genom registrering hos Patent och registreringsverket. För att kunna registrera ett varumärke krävs det att varumärket har särskiljningsförmåga gentemot andra varumärken enligt 1 kap. 5§ VL. Namn på personer eller kända platser anses inte ha särskiljningsförmåga och kan därför inte varumärkesskyddas genom registrering.

 

  1. Enligt1 kap. 7§ VLkan varumärkesskydd också uppnås genom inarbetning. Ett varumärke anses inarbetat när ett varumärke når sådan status att allmänheten förknippar varumärket med en viss vara exempel på detta är Coca Cola och Apple.

 

Som svar på din fråga är företagets namn ett personnamn som därför inte skulle kunna registreras hos Patent och registreringsverket på grund av bristande särskiljningsförmåga. Företaget har istället uppnått varumärkesskydd på grund av inarbetning då namnet är en känd beteckning för de varor som märket tillhandahåller.

 

”Don Quijote”

Angående stövlar av märket Don Quijote är även detta ett personnamn som därför inte skulle kunna erhålla varumärkesskydd genom registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga. Varumärkesskydd skulle däremot kunna uppnås genom inarbetning om märket är känt inom en betydande del av den krets till vilket märket riktar sig som en beteckning för de varor som tillhandahålls under märket.

 

Varumärkesintrång

Den som har registrerat eller inarbetat ett varumärke, dvs. innehavaren, har som sagt ensamrätt till varumärket (se ovan). Med denna ensamrätt kan ingen annan utan innehavarens samtycke använda sig av ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke.

Att använda sig av ett varumärke som omfattas av ensamrätt strider mot 1 kap. 10§ VL. Under förutsättning att varumärket används på ett sätt som strider mot 1 kap. 10§ 2st VL, aktualiseras bestämmelsen om varumärkesintrång, se 8 kap. 1§ VL. Förutsatt att intrånget sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet kan det vara straffbart. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

I syfte att avhålla den skyldiga från fortsatt intrång, kan straffet i vissa fall kombineras med följande sanktioner: Förverkande enligt 8 kap. 2§ VL, vitesförbud enligt8 kap. 3§ VL, skadestånd enligt 8 kap. 4§ VL eller åtgärd med egendom och hjälpmedel enligt 8 kap. 7§ VL. Tillämpliga sanktioner avgörs från fall till fall beroende på omfattningen av det eventuella varumärkesintrånget.