Hej!

När jag träffade min f.d. särbo låg han inför en skilsmässa och ville skydda en tavla som tillhört hans mamma, från f.d. hustrun. Han lämnade den hemma hos mig någon gång 2002–2003. Under åren har jag ibland sagt åt honom att ta hem sin tavla men han har levt i en stor oreda och har mest mumlat till svar. Nu är även vår relation över, han svarar varken på telefon eller sms från mig. Hur långt sträcker sig min skyldighet/ansvar för denna tavla? Kan jag skriva ett sms och meddela honom tid och dag då han kan hämta den utanför min bostad, så han slipper träffa mig? Kan jag via sms meddela honom att jag lämnar tavlan utanför hans bostad? Kan jag helt enkelt göra mig av med den på annat sätt? Han menade då att tavlan har ett visst värde, men jag vet inte om det stämmer. Undrar således – hur långt sträcker sig mitt ansvar för denna tavla?

 

 

Hej och tack för din fråga! 

Frågan du har ställt är hur långt din skyldighet sträcker sig för en tavla som din särbo lämnat hos dig. Eftersom han har lämnat tavlan hos dig med uppgift att förvara den har du enligt 12 kap 1 § Handelsbalken (HB) en så kallad vårdplikt, vilket innebär att du måste vårda tavlan och betala för skador du orsakar den. Det räcker med att du skadat tavlan på grund av oaktsamhet för att du ska bli betalningsskyldig och det är du som måste bevisa att du inte varit oaktsam. Om du bett din särbo att hämta tavlan faller dock denna bevisbörda över på honom och han måste bevisa att eventuell skada orsakats av dig för att du ska bli betalningsskyldig. Det framgår av 12 kap 6 § HB samt av rättslitteraturen. Observera dock att du inte kan sälja/ge bort/förstöra tavlan eftersom du då skulle begå ett brott enligt 10 kap 1 § Brottsbalken (förskingring) eller 10 kap 4 § Brottsbalken (olovligt förfogande). Vår sammanfattade bedömning är att även om du lämnar/skickar tavlan till din särbo kvarstår troligtvis en viss begränsad vårdplikt hos dig. Därför råder vi dig att meddela honom om att du avser lämna tillbaka tavlan och därefter lämnar den hos honom på ett sätt som medför att den inte under normala omständigheter kan skadas.