Hej!

Jag har en fråga om avtalsskrivning, om ni har möjlighet att hjälpa oss. Vi har köpt en mindre jordbruksfastighet och bygger stall. Mot hösten kommer vi att vara redo för att ta emot hyresgäster i stallet. Mångt och mycket i avtalet är klart, vi har fått ta del av hur andra skrivit.

Men, så stötte jag på en fråga som vi vill skydda oss mot. Om vi får en hyresgäst som lämnar hästen och drar, så bli vi ansvariga för dess omvårdnad. Hur kan man skriva så man har rätt att agera? Och hur ska vi agera? Vi är inte intresserade av att få sälja hästen eller utrustning för att täcka kostnader. Det kan i slutändan blir hur mycket ”minus” som helst.

Jag pratade med ett hyrstall i stan som har inskrivet att hästägaren (eller fodervärden) ansvarar för att hästen sköts enligt Djurskyddslagen. Men räcker det för att skydda sig? Jag pratade med Länsstyrelsen och de agerar enbart om en häst missköts, vilket inte kommer att hända i mitt stall. Jag har sökt på internet men inte hittat något avtal där det här finns med. Däremot tar en del ut deposition för att skydda sig.

Tacksam för de tips kring avtal som vi kan få av er!

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstått din huvudsakliga fråga vill du veta olika sätt att ”säkerställa” att de hyresgäster som du tecknar avtal med faktiskt följer vad som stadgats i avtalet.
Det finns egentligen tre olika sätt som vi tänker oss och vi väljer att rangordna dem efter effektivitet i fallande ordning:

1. Kräv skälig deposition (säkerhet)
Att kräva att hyresgästen ska ställa säkerhet bör vara det effektivaste medlet för dig att använda dig av. Depositionen bör enligt vår mening uppgå till en summa som du själv bedömer räcker för att täcka de kostnader som kan uppstå (ex för att behandla hästen hos veterinär m.m). Genom att kräva säkerhet för att ingå avtal med er kan förvisso avskräcka vissa mindre bemedlade att teckna sig hos er, men de som går bort är också de som skulle kunna överväga att överge hästen när det ser illa ut.

2. Vitesklausul
I avtalet kan vi skriva in en vitesklausul som innebär att si och så mycket ska betalas om avtalet inte efterföljs. Nackdelen med detta är dock att du sannolikt behöver ta hjälp av domstol och kronofogden för att få ut några pengar och det kan sedermera visa sig att personen i fråga är barskrapad.

3. Allmänna skadeståndsrättsliga grunder
I tredje hand kan du falla tillbaka på att begära skadestånd på grund av avtalsbrott, men även här gäller motsvarande process som under alternativ 2.
Att endast skriva att hästen ska skötas enligt Djurskyddslagen borde inte räcka då lagen gäller oavsett om det är inskrivet i avtalet eller inte att den ska gälla.