Hej!

Jag har en fråga vad gäller uppsägningstid. Jag bor i en lägenhet i ett stort hus på källarplan i en stor familjevilla sedan januari. Varken skriftligt eller muntligt kontrakt är ännu ingånget för hyrestiden som från början var tänkt att löpa tillsvidare. Ej heller någon hyra ännu betald pga. av inget kontrakt skrivits under och de råder oenighet mellan mig och värden vad hyran ska vara. Nu har det gått så långt att jag inte orkar mer och fått ett nytt erbjudande om kontrakt från 1 april. Nu vill jag alltså slippa betala dubbla hyror (ha så kort uppsägningstid som möjligt). 3 mån är enligt lag stadgat som minst, men blir det även det då inte kontrakt ens är ingånget? Skulle jag kunna säga att jag har fått ett nytt erbjudande om bostad från 1 april, jag betalar hyra fram till dess (alltså sista hyran utgår nu i februari). Eller har han rätt att kräva 3 månader av mig trots inget avtal är ingånget? Oenigheten har gällt just hyran och uppsägningstiden och de har hittills gått med på 2 månaders uppsägningstid muntligt, som inte jag accepterat. Men det var hans senaste bud.

Tack på förhand!

 

Vi har nu tittat på din fråga och kärnfrågan i ditt fall är huruvida det föreligger ett hyresavtal eller inte.

Ett hyresavtal kan uppkomma mellan dig och din hyresvärd på tre olika sätt: skriftligt, muntligt eller konkludent. Utifrån dina uppgifter har ni inte ingått muntligt avtal eller skriftligt avtal. Tänkt på att ett muntligt avtal kan uppkomma bara genom en sådan enkel sak som att din hyresvärd har frågat om du vill bo i deras hyresutrymme och du har svarat jakande.

Om detta inte har skett kan ett hyresavtal mellan er ändå uppkommit konkludent. Detta innebär att du och din hyresvärd genom ert faktiska handlande agerar som att ett hyresförhållande mellan er har uppstått.

Utifrån de uppgifter vi har fått från dig, är vår bedömning att ett hyresförhållande eventuellt har uppstått konkludent. Det som talar för detta är att du har flyttat in, har bott där i ca 7 veckor och därmed framstår det som att ni har ett hyresförhållande. Det som kan tala emot detta är att ni tidigare inte har bestämt hyran. Å andra sidan verkar det som att ni nu har diskuterat frågan och ni verkar vara överens om att betalning ska ske, vilket talar för att ni är överens om att det föreligger ett hyresförhållande.

Ingående av hyresavtal konkludent finns inte reglerat i hyreslagen, vilket betyder att vi inte med säkerhet kan besvara att ni har ett avtal. Vi anser däremot att det är mycket som talar för det.

Konsekvenser om avtal föreligger:

Ni har inte avtalat om en bestämd hyrestid, vilket betyder att ni har ett tillsvidareavtal. Precis som du skriver gäller då 3 månaders uppsägningstid. Möjligheten att korta ner den finns bara om ni båda parter är överens om det.

Det råd vi kan ge till dig är att om ni kommer överens om en uppsägningstid som är lägre än tre månader, be om att få det skriftligt.