Hej!

Blev i november 2013 varslad om uppsägning till den 1 februari 2014 officiellt på grund av arbetsbrist men det ligger en förhandling mellan fack och min avdelningschef som mer bottnar i att jag inte är medlem i facket. Det som nu har hänt är att jag fortfarande utför samma arbetsuppgifter som tidigare, men nu med att man låter mig vara kvar månadsvis. Inget är skriftligt utan all information är muntlig. Den chef som först varsla mig har nu ersatts först med en och sen en till. Den senaste chefen har jag inte än talat med om min situation. Det jag i första hand vill få svar på är hur länge ett varsel kan ligga kvar, den 1 augusti har det gått sex månader.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Regler om varsel finner man i lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Vad som regleras är när arbetsgivaren senast måste anmäla ett varsel, då driftinskränkningar kan komma att leda till uppsägningar, och vilka uppgifter han/hon i övrigt måste lämna i samband med detta. Se vidare lagens 2 §.
Till exempel: Arbetsgivaren måste varsla minst 2 månader innan, om högst 25 arbetstagare berörs av uppsägningen. Varseltiden löper från datumet för anmälan om varsel och datumet för infallandet av driftsinskränkningen (uppsägning). Du kan inte bli uppsagd innan varseltiden har löpt ut.

Vad gäller giltighetstiden för varsel så finns emellertid ingen lagstadgad gräns, men vad vi förstår så är kravet att varslet fortfarande måste vara aktuellt. En arbetsgivare får således inte varsla för säkerhets skull utan verklig anledning. Arbetsgivaren måste vara så pass insatt i förväntade neddragningar/omstruktureringar att han/hon kan fylla i en korrekt varselanmälan och lämna de uppgifter som krävs.

Vi vill ta tillfället i akt och råda dig till att tala med din nuvarande arbetsgivare angående din situation. Dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare påverkas inte av att verksamheten övergår till en ny arbetsgivare, se lag 1982:80 om anställningsskydd 6b §.