Hej,

min vän var sjukskriven för utbrändhet när hennes illvilliga släktingar skickade in en remiss till psykvården i staden där hon bo och påstod att hon var psykiskt sjuk och behövde vård. Min vän blev överrumplad i hemmet av personal från sjukvården som med hjälp av polisen tvingade med min vän till sjukhuset. Min vän blev sedan mot sin vilja kvarhållen på den psykiatriska avdelningen under sex månaders tid (LPT). Under hela tiden var det ingen som lyssnade på henne, ingen utredning gjordes, och läkaren utgick endast från uppgifterna som kommit från hennes släktingar. Under sex månaders tid experimenterade läkaren med olika droger som de tvingade i henne mot hennes vilja, vilka hade en mängd olika verkningar och biverkningar.

Min fråga är, vad kan min vän göra för att få upprättelse för detta fruktansvärda hon har blivit utsatt för? Går det t. ex att stämma landstinget eller det aktuella sjukhuset?

Hej och tack för din fråga!

Möjligheten att få skadestånd vid felaktig myndighetsutövning regleras i 3 kap 2 § skadeståndslagen. Av paragrafen framgår att stat och kommun, inklusive landsting, ska ersätta personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som vållats vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning som staten eller kommunen ansvarar för. Kommunen, eller landstinget, kan bli skadeståndsskyldig för skada som uppstår genom kränkning pga. fel eller försummelse vid myndighetsutövning, se 3 kap 2§ 2p SkL som hänvisar till 2 kap 3 § SkL där det stadgas att kräkningen ska avse angrepp på en persons frihet, frid eller ära. 

Det krävs att din väninna bevisar att landstinget begått fel eller försummelse vid LPT-vården som utgör myndighetsutövning. Vidare krävs att ett samband kan påvisas mellan den felaktiga myndighetsutövningen och de skador som din väninna påstås ha fått. Det belopp som din väninna önskar få i skadestånd måste även kunna styrkas.

Vi kan även rekommendera att ni gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genom att skicka in ett klagomål, se här. Ifall IVO finner att du har fog för din anmälan, kommer de att göra en utredning av ärendet och avgöra det genom ett beslut.