Hej! Jag och en kompis har gjort en dokumentärserie vi ska lägga ut på Youtube. I den serien visar vi upp tidningsartiklar och dvd-omslag till kända filmer som vi håller i handen, får man göra det utan att söka rättigheter?

 

Hej, och tack för din fråga!

 

Jag uppfattar det som att du/ni önskar få reda på om det är okej att visa upp tidningsartiklar samt dvd-omslag i er dokumentärserie.

 

Meningen med upphovsrätten är att skydda upphovsmannens ensidiga förfoganderätt till verket genom vissa förfaranden. Såväl tidningsartiklarna, dvd- filmen och faktiskt omslaget till filmen omfattas av skyddet(1 kap. 1§ Upphovsrättslagen). 

 

Vad gäller filmdisketten(filmen) så är denna endast bärare av rättigheterna. Rättigheterna ligger ju i allt det material som finns på disken. Under förutsättning att ni inte spelar upp filmen i er serie så sker ingen överträdelse av upphovsmannens rätt i detta avseende.  

 

Det finns emellertid också ett omslag runt om filmen som också omfattas av upphovsrätten och som ni ämnar visa upp. Att visa omslaget så att det framgår vilken film det rör sig om är att likställa med ett tillgängliggörande för allmänheten och en överträdelse av upphovsrätten. 

 

Vad gäller tidningsartiklarna så är syftet uppenbarligen att visa artiklarna för era tittare. Eftersom man kan ta del av dokumentärfilmen via Youtube så gör ni faktiskt verken tillgängliga för allmänheten genom en överföring till allmänheten. Återigen under förutsättning att det framgår vad det är för artiklar det rör sig om. Överföring till allmänheten tillhör upphovsmannens skyddade sfär(1 kap. 2§ 3st. 1p.). Undantaget för den s.k. citaträtten, d.v.s. att även andra än upphovsmannen får återge begränsade avsnitt ur en text om det sker i lojalt syfte, såsom hjälpmedel i en framställning (t.ex. kommentera eller belysa något i verket), är utifrån hur jag tolkar er fråga inte tillämpbart. I ert fall kommenterar ni hela verk(2 kap. 22§).

 

Att lägga ut er film innebär således överträdelser i minst två avseenden. I den mån det rör sig om artiklar från olika tidningar, skribenter och/eller olika datumutgåvor så sker överträdelser för var och en av de artiklar som ni använder er av. 

 

Det ska dock sägas att ert förfarande förvisso ligger inom upphovsmännens intressesfär/ skyddssfär men inte prioritetsordning. Ett upphovsrättsligt angripande genom en process menar jag är osannolikt, om än möjligt. Närmare ligger i så fall att vederbörande ber er att ta bort materialet.