Min fråga gäller upphovsrätten för ett antal figurer i tecknad form som jag har tänkt att exponera via Youtube, Facebook och Instagram. Vilken byrå, verk eller instans ska jag vända mig till för att registrera (patentera) dessa som mina skapelser innan jag börjar sprida de genom ovannämnda sociala medier?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis vill vi påpeka att det finns flera immaterialrättsliga regelverk. Det är viktigt att hålla isär dessa eftersom de skyddar olika saker. Upphovsrätt och patenträtt regleras i två olika lagar och det går inte att använda uttrycket ”patentera” när det är fråga om upphovsrättsligt skydd. Patent skyddar tekniska uppfinningar och blir inte aktuellt i ditt fall.

I ditt fall är det alltså upphovsrättsligt skydd som kan komma ifråga. Det regleras i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. En förutsättning för att du ska kunna få upphovsrättsligt skydd för dina figurer är att de har en tillräcklig särprägel och originalitet. Ibland brukar man benämna detta som verkshöjd. Om ett verk når upp till kriterierna avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vi kan dessvärre inte göra någon bedömning av dina figurer. Om dina figurer uppfyller förutsättningarna så krävs det ingen registrering för att upphovsrätten ska börja gälla, den uppstår automatiskt.

Det kan även bli aktuellt med mönsterskydd som skyddar mönster, design och form. Det regleras i Mönsterskyddslagen (1970:485). Förutsättningarna för mönsterskydd är liknande som för upphovsrätt. Mönstret ska vara nytt och särpräglar, se 2 §. Exempel på saker som kan skyddas av ett mönster är utseendet på en vara, ornament, grafiska ikoner och typsnitt. Vi kan inte heller göra någon bedömning utifrån om dina figurer kan erhålla mönsterskydd. Om dina figurer uppfyller förutsättningarna så krävs registrering av det hos patentmyndigheten i det land där du vill ha mönstret skyddat. Det skyddar dig från att andra använder dina figurer på sina produkter. Även om du inte ansöker om mönsterskydd är figurerna fortfarande upphovsrättsskyddade, förutsatt att de uppfyller kraven för sådant skydd.

Då du kommer att publicera materialet på olika internetsidor bör du vara medveten om att det i användaravtalen för många sidor finns bestämmelser om upphovsrätten till material som du lägger upp. Det kan t.ex. vara fråga om att du godkänner att sidan fritt får förfoga över materialet. Var därför noga med att läsa igenom användaravtalen innan du publicerar ditt material.