Hej!
Jag är en hobbyfotograf och privatperson som för ett par dagar sedan upptäckt att ett politiskt parti har tagit mitt foto och använt i ett inlägg på deras facebooksida och även på deras hemsida.

Jag själv har fotot publicerat både på Facebook och på min hemsida. Bilden på min Facebook saknar signatur, men den bild jag har på hemsidan har en signatur längst ned i vänstra hörnet. Bilden som används av partiet är beskuren i nederkant så det verkar som om de skurit bort min signatur.
Jag har jämfört min bild med den på partiets sida och de är identiska. Jag är helt utan tvekan säker på att det är min bild.

Det enda jag gjort hittills är att ta skärmdumpar både där bilden ligger på deras facebooksida och på deras hemsida. Fotot togs av mig 2010 med en mobiltelefon. Tyvärr har jag inte kunnat finna originalfilen till den. Inlägget på partiets facebooksida och hemsida är postade i oktober förra året, men det var alltså först nu jag upptäckte det hela.

Nu har jag ingen aning om hur jag ska gå vidare? Jag har inte kontaktat dem ännu, utan vill vara säker på att jag gör rätt från första början.

 

Återkoppling av Juristresursen:

Som vi förstår dig, vill du veta om ditt fotografi kan ha upphovsrätt och på så vis vara skyddat från att andra använder och offentliggör det. Just för fotografier finns det två olika typer av skydd och skyddets omfattning är beroende på vilket slags foto det rör sig om; fotografiska verk är mer långtgående skyddade än en fotografisk bild. I ditt fall låter det som att det rör sig om en fotografisk bild och inte ett fotografiskt verk. För att klassas som fotografiskt verk krävs i princip att fotot är framställt av en professionell fotograf samt att det uppfyller något som kallas för verkshöjd, dvs. att två fotografer helt oberoende av varandra INTE kan skapa två liknande verk, vilket inte är helt lätt att uppnå. Mest troligt är alltså att ditt fotografi är en så kallad fotografisk bild. En sådan har upphovsrättsligt skydd i 50 år från det att bilden togs, även om den inte uppfyller kravet på verkshöjd. Att den har upphovsrättsligt skydd innebär att framställaren (du) har ensamrätt att förfoga över bilden och det är även du som får bestämma när, hur och om den ska spridas till allmänheten. Om någon annan ska använda en bild som du har tagit och använda den i reklamsammanhang som de gjort i ditt fall måste de först ha ditt tillstånd. De har heller inte tillåtelse att retuschera den på något sätt, så att ta bort din signatur är inte tillåtet.

Vårt råd till dig är därför att kontakta de som använder din bild och tala om att du äger rättigheterna till den och att de gör sig skyldiga till upphovsrättsbrott genom att använda den.