Fråga1: Om man skapar en logotyp och säljer den till ett företag (företag A) som använder logtypen under några år och sedan säljer verksamheten vidare till ett nytt företag (företag B). Får företag B automatiskt använda sig av logotypen? I detta fall finns inget skrivet om ev. vidareförsäljning eller liknande.
Fråga2: Om man har skapat en logotyp som t ex är svart/vit och sålt den till ett företag som senare beslutar sig för att färglägga den och använda den i sin marknadsföring. Är det ett brott mot upphovsrätten? Detta fall rör sig om en tecknad logotyp som är mer att anse som en teckning.

 

Hej och tack för din fråga!

Vi uppfattar dina frågor som att du undrar om en logotyp som ett företag köpt rättigheterna till automatiskt följer med vid försäljning av företaget och om ett företag får ändra en logotyp som det köpt rättigheterna till.

Fråga 1

Logotyper kan skyddas av upphovsrätt enligt 1 § Upphovsrättslagen (URL). För att logotypen ska skyddas av upphovsrätt krävs att logotypen ska visa viss självständighet och originalitet. Om dessa krav är uppfyllda börjar upphovsrättsskyddet gälla automatiskt. Skyddet består bland annat av en ensamrätt att framställa exemplar och en ensamrätt att göra verket tillgänglig för allmänheten enligt 2 § URL. Denna ensamrätt kan upphovsmannen enligt 27 § URL sälja, i ditt fall till företag A.

Vad gäller företag A:s möjlighet att sälja rättigheterna till logotypen vidare gäller i första hand vad som avtalats mellan upphovsmannen och företag A. I detta fall finns det ingenting avtalat om vidareförsäljning eller liknande och därför gäller vissa bestämmelser i URL. Det framgår av 28 § URL att det företag som köpt logotypen får sälja den vidare, men bara om det görs i samband med att hela företaget säljs. Logotypen kommer alltså att följa med vid en försäljning av företag A.

Det här innebär att företag B automatiskt får använda sig av logotypen. Men företag B:s möjlighet att utnyttja logotypen är beroende av både avtalet mellan upphovsmannen och företag A, och avtalet mellan företag A och företag B. Företag B:s rätt att använda logotypen kan dock aldrig bli mer omfattande än företag A:s rätt. Dessutom gäller att om företag B använder logotyperna på ett sätt som strider mot det ursprungliga avtalet är det företag A som ansvarar för det i förhållande till upphovsmannen, förutom om något annat framgår av avtalet.

Om det istället är så att logotypen har registrerats i varumärkesregistret eller inarbetats kan varumärket (alltså logotypen) överlåtas såväl fritt som i samband med överlåtelse av näringsverksamheten, detta enligt 6 kap 1 § 1 st Varumärkeslagen (VmL). Enligt 6 kap 1 § 2 st VmL föreligger en presumtion för att överlåtelse av näringsverksamhet inkluderar även varumärken som hör till näringsverksamheten. Om inte något annat avtalats får alltså företag B använda sig av logotypen.

Fråga 2

Vad gäller om ett företag får ändra en logotyp som skyddas av upphovsrätt kan följande sägas. Upphovsmannen kan som sagt sälja upphovsrätten enligt 27 § URL. Men köparen får då inte lov att ändra verket enligt 28 § URL, förutom om upphovsmannen och köparen avtalat om att ändring får ske. Det är alltså inte godtagbart för ett företag som köpt rättigheterna till en svartvit logotyp att färglägga logotypen om inte upphovsmannen samtyckt till det i avtalet. Men man får tänka på att detta förutsätter att logotypen faktiskt skyddas av upphovsrätt, alltså att den är tillräckligt självständig och originell.

Om logotypen inte uppfyller kraven för att skyddas av upphovsrätt kan den dock fortfarande skyddas som en närstående rättighet enligt 45 § URL. Genom en hänvisning i 45 § 3 st gäller 27-28 §§ även för sådana logotyper. Det innebär att även om logotypen inte skyddas av upphovsrätt får ändå inte köparen ändra på logotypen.

Om istället Varumärkeslagen skulle bli tillämplig får företaget färglägga logotypen om det har köpt den. Däremot, om företaget endast givits rätt att använda logotypen (d.v.s. en licens), skulle färgläggning av logotypen innebära en överträdelse av varumärkesinnehavarens ensamrätt, detta enligt 6 kap 4 § 2 st VmL. Observera att varumärkesskyddet bara gäller om logotypen registrerats som varumärke eller inarbetats.