Hej,
Jag och min son har uppehållstillstånd. Denna går ut 15 juni 2014, och vi har redan (26 april 2014) skickat in ansökan om att förlänga detta för att få permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket meddelar att det kan ta upp till 16 månader tills man får svar.

Jag är i dagsläget mammaledig och får föräldrapenning från försäkringskassan då jag och min man (svensk medborgare) har ett annan barn (svensk medborgare) tillsammans. Jag får även underhållsstöd för det barn som är medsökande med mig för permanent uppehållsstöd och sist, han får även barnbidrag som vanligt.
Min fråga lyder: Efter den 15 juni kommer jag och min äldsta son ej att ha ett giltigt uppehållstillstånd utan väntar svar på min ansökan på permanent uppehållstillstånd.
Kommer jag fortfarande ha rätt att ta:

  •  föräldrapenning
  •  underhållsstöd
  • barnbidrag för mitt medsökande barn

Vi har fått veta att försäkringskassan drar in de 3 ovannämnda om man inte har ett giltigt uppehållstillstånd (oberoende om man har ett pågående ärende/ansökan hos migrationsverket)

Tacksam för svar.

 

Hej, och tack för din fråga

De aktuella förmånerna

Föräldrapenning, underhållsstöd och barnbidrag regleras av det sociala försäkringssystemet genom socialförsäkringsbalken. Samtliga tre ekonomiska stöd är så kallade bosättningsförmåner, vilket innebär att man är berättigad till dem om man är bosatt i Sverige.

Bosättningsbegreppet

Enligt socialförsäkringsbalken anses man vara bosatt i Sverige om man har sitt egentliga hemvist i Sverige. Bosättningsbegreppet inom socialförsäkringen har i princip samma innehåll som inom folkbokföringen (se Högsta förvaltningsrättens dom 2785-13). I folkbokföringslagen går att läsa att ”Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.” Vidare gäller för en person som måste ha uppehållstillstånd att sådant tillstånd getts innan folkbokföring får ske. Är dessa krav uppfyllda, d.v.s. om bosättningsdefinitionen är uppfylld och uppehållstillstånd har erhållits, anses man vara bosatt i Sverige i enlighet med SFB och har därigenom rätt till de aktuella förmånerna.

Uppehållstillståndet

Har man ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är det viktigt att ansökan om förlängning lämnas in till Migrationsverket innan det nuvarande tillståndet gått ut. Har en sådan ansökan lämnats in i rätt tid har man rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat sitt beslut (se www.migrationsverket.se).