Hej,

Jag har en granne som påstår att våra två gemensamma tomtgränsrör är felplacerade.
Jag har gjort en kontrollmätning utifrån Lantmäteriets karta och allt ser ut att stämma.
Trots detta så vägrar grannen att godta tomtgränsen.
Om jag ska ta ut Lantmäteriet för kontroll av dessa två gränsrör så kommer det att kosta mig mellan 30-60.000 kr, vilket jag inte är beredd att betala.
Finns det något annat sätt att få rätsida på problemet?

 

Enligt 4 kap 28 § Fastighetsbildningslagen (FBL) är huvudregeln att karta ska upprättas vid förrättning. Din karta kan därför i framtiden bl.a. utgöra ett bevismedel angående gränsers läge.

Förutsatt att din gräns är lagligen bestämd gäller den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning, se 1 kap 3 § Jordabalken (JB). En gräns kan t.ex. vara lagligen bestämd när gränsen bestämts via lantmäteriförrättning eller genom domstolsbehandling.

Om utmärkningen inte längre kan fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som kan utläsas med hjälp av förrättningskarta tillsammans med bl.a. handlingar och andra omständigheter. Om gränsens sträckning på marken aldrig blivit utmärkt i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar.

Skulle det vara så att gränsen aldrig blivit lagligen bestämd, gäller de tomtgränsrör eller andra märken som av ålder ansetts utmärka gränsen, se 1 kap 4 § JB.

Sammanfattat kan du utgå från följande:

I första hand gäller en utmärkning.

I andra hand, om gränsen inte kan fastställas med säkerhet, gäller förrättningskarta.

I tredje hand, om inte gränsen fastställts i laga ordning, gäller karta.

Eftersom du verkar ha en lagligen bestämd gräns – vilket vi ändå råder dig att kontakta Lantmäteriet för att dubbelkolla – gäller alltså din karta.

Om din gräns mot förmodan inte skulle vara lagligen bestämd gäller tomtgränsrören.

Har du en förrättningskarta kan du alltid påvisa för grannen att det är den gränsdragning som framgår av denna som gäller. I så fall behöver du inte behöver göra en kostsam kontroll av gränsrören. Skulle det vara så att du ändå ber Lantmäteriet att fastställa gränsen för din tomt, dvs. en fastighetsbestämning, finns kostnadsfördelningsregler i 14 kap FBL – huvudregeln är att kostnaden fördelas efter nytta. Men som sagt, en fastighetsbestämning behövs inte när det finns en förrättningskarta.