Hej!
Skulle vara väldigt tacksam för råd och förslag hur min sambo och jag skall skriva för att skydda mig i händelse av att han skulle gå bort. Han har 2 vuxna utflugna barn.
Vi bor på hans lilla gård, men dessutom har han ett radhus som vi hyr ut med 3 månaders uppsägningstid. Där står också en stor del av mitt bohag.
Vi vill ha ett avtal som gör att jag kan bo kvar 1 år mot driftskostnad tills jag hittar ett nytt boende. Är det möjligt att skriva något sådant här? Så tacksam för råd och hjälp.
Hälsningar

 

Hej och tack för din fråga!
Vi vill inledningsvis redogöra för vad som gäller i ett samboförhållande. Lagen som används då är Sambolagen (SamboL) och där finns regler om vad som händer när samboförhållandet upphör, vilket det exempelvis gör om någon av er avlider.
När ett samboförhållande upphör så kan en bodelning ske på begäran av någon av samborna enligt 8 § SamboL. Det som ingår i bodelningen är så kallad samboegendom som består av gemensam bostad och bohag, enligt 3 § SamboL. Det skulle för dig innebära att du kan göra anspråk på halva gården inklusive halva det tillhörande bohaget, det förutsätter dock att gården är köpt för ert gemensamma bruk. Det innebär att du inte kan göra anspråk om gården om din sambo har erhållit den genom arv, testamente eller gåva med villkor att den ska vara hans enskilda egendom.
I sambolagen finns regler om hur samboegendomen ska fördelas. Du kan ha rätt till bostaden som helhet om du är den av samborna som behöver den bäst och det inte kan anses oskäligt enligt 22 § SamboL.
Du har meddelat oss att du helst vill bo kvar i radhuset som din sambo äger och som inte i dagsläget utgör gemensam bostad. Någon rätt till radhuset kan därmed inte grundas på sambolagen. För att du ska kunna bo kvar i radhuset efter er sambos död så rekommenderar vi er att upprätta ett testamente. I testamentet finns möjlighet för din sambo att till dig testamentera nyttjanderätten av radhuset för en viss tid, till exempel ett år.

Självklart finns även möjligheten för din sambo att testamentera inte bara nyttjanderätten till radhuset utan även äganderätten om det skulle vara aktuellt.

Under tiden för nyttjanderätten kan inte din sambos barn göra anspråk på radhuset, förutsatt att inte deras laglott blir kränkt. Enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken är laglotten 50 % av en arvslott (arvslott är det som tillfaller en arvinge om inget annat avtalats/testamenterats). Deras laglott blir kränkt om radhuset utgör mer än 50 % av er sambos kvarlåtenskap. Det som din sambo testamenterar till dig får alltså inte vara värt mer än 50 % av kvarlåtenskapen för då finns det inte kvar till hans barns laglotter.
Ett testamente måste för att vara giltigt vara skriftligt och bevittnas av två myndiga personer som inte tillhör familjen, du kan därmed inte bevittna din sambos testamente.