Hej, vår mamma har hastigt gått bort. Om jag har saker i hennes hem som är lånade till henne (TV) kan vi ‘ta tillbaka’ denne (kvitto finns) utan att inkludera TV:n i lösöresuppdelningen? Hur går vi tillväga?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Du har ställt en fråga angående kvarlåtenskapen i ett dödsbo. Tillgångarna som en person lämnar efter sig när den går bort kallas för dödsbo. I dödsboet ingår personens tillgångar och skulder vid tidpunkten för bortgången, när boets skulder betalats och bodelning skett (om personen var gift/sambo vid dödstillfället görs en bodelning, annars inte) kvarstår kvarlåtenskapen.  Det är kvarlåtenskapen som ska fördelas genom arv.

Om tv:n stod hemma hos din mamma när hon gick bort kommer den sannolikt att räknas med i kvarlåtenskapen. Att du har ett kvitto på att du köpt tv:n som en gåva till din mamma. För att tv:n inte ska ses som en gåva måste du ha bevis på att den bara var utlånad, t.ex. en skriftlig överenskommelse mellan dig och din mamma eller någon annan som kan gå i god för att tv:n bara var utlånad.

Konsekvensen av att tv:n ingår som kvarlåtenskap är att den kommer tas upp med övrigt lösöre i dödsbouppteckningen och sedan ingå i arvskiftet. Då en tv inte innebär några stora summor kommer den inte göra någon större skillnad vid bouppteckningen. Utan det är främst vid arvskiftet det kan bli problem om du innan tar bort saker utan att stämma av med de övriga. Om det finns andra dödsbodelägare, t.ex. ett syskon till dig som känt till överenskommelsen mellan dig och din mamma kan ni tillsammans komma överens om att du tar tillbaka tv:n. Men vi råder dig inte till att ta tillbaka tv:n utan att prata med övriga dödsbodelägare, utan prata med de först då det är ni tillsammans som förvaltar över din mammas kvarlåtenskap tills det att en bouppteckning har gjorts.