Min son har tidigare jobbat på min systers och svågers företag men har sedan ett bråk sagt upp sig. En tid efteråt hade min syster och svåger inbrott i sitt hus men ingen kunde dömas för brottet.

Efter en tid kom det brev till sonen som anklagades för inbrottet. Sammanlagt har det kommit 7 brev där ett av breven innehåller hot. Samtliga brev är polisanmälda och vi tror att det är min syster som skickar breven till min son på grund av osämjan. Vad kan vi göra juridiskt om det fortsätter?

 

Hej och tack för din fråga!

Efter att noggrant ha läst ärendet och diskuterat internt har vi kommit fram till att det inte finns något ni kan göra ifall åklagaren lägger ner ärendet. Vi har inte kunnat hitta något i vare sig brottsbalken eller i rättegångsbalken som skulle kunna hjälpa er att få slut på brevskickandet på juridisk väg.

Den enda lösningen vi kan se är att ni pratar med din syster och svåger om breven.