För en tid sedan skrev mitt företag och min kund ett ramavtal gällande konsulttjänster. Nu dröjer kunden med betalningarna och jag befarar att de inte kommer att kunna betala. Min fråga är om jag har rätt att stoppa arbetet tills kunden betalar?

 

Hej och tack för din fråga!

Du har skrivit ett ramavtal med en kund angående konsulttjänster och undrar om du kan stoppa arbetet till följd av förmodad bristande betalningsförmåga från kundens sida. I ett avtal mellan två parter är huvudregeln att motparten till en part som inte uppfyller sin del av avtalet har så kallad detentionsrätt. Detta innebär att du har rätt att ställa in arbetet under den tid som din kund inte betalar.

Om det däremot är så att du endast fruktar att din motpart inte kommer att kunna prestera i framtiden aktualiseras istället din så kallade stoppningsrätt. Detta innebär att du när du har skälig anledning att befara att motparten kommer att göra sig skyldig till avtalsbrott har rätt att hålla inne din prestation tills motparten ställer säkerhet för sin prestation. Du måste då meddela motparten om detta. Omfattningen av denna rätt är dock inte lika stor som detentionsrätten, men det går inte att besvara hur det blir i detta fall utan mer information.

Eftersom vi inte vet så mycket mer om omständigheterna i ditt fall är det svårt att ge ett klarare svar på frågan. Det kan nämligen skilja sig åt beroende på vad din prestation i avtalet är och om din motpart är en konsument eller ”professionell” köpare.