Hej

Min släkting skulle köpa en telefon på blocket men blev lurad fick varken telefon eller pengar tillbaka (4300 kr).

Detta var i mars 2015 och säljaren säger att han inte har några pengar, nu undrar jag om det är lagligt att info (t ex utdrag ur polisanmälan) sprids

  • till honom själv
  • till närstående
  • till personer i närområdet.

 

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Såsom vi har förstått din fråga önskar du att vidta vissa handlingar till följd av att ditt barnbarnsbarn inte fått den telefon han/hon köpt på blocket. Vi vill poängtera att yttrandefriheten i Sverige är grundlagsskyddad och åtnjuter således ett starkt skydd, 2 kap 1 § 1 p. regeringsformen. Det finns dock vissa handlingar som begränsar yttrandefriheten och i ditt fall kan vissa begränsningar bli tillämpliga. Vi kommer nedan att beskriva vilka konsekvenser som kan aktualiseras till följd av de olika handlingarna du funderar på att vidta ifrågasätter.

  1. Förtal

Förtal är ett ärekränkningsbrott och kan komma på tal när en person utpekar en annan såsom klandervärd i sitt levnadssätt och därmed utsätter den för andra människors missaktning, 5 kap 1 § brottsbalken. Detta betyder förenklat att en person inför andra människor får en annan person att framstå i sämre dager. Det nämnda gäller oavsett om påståendet är sant eller inte. Dock döms inte en person för förtal om han/hon var skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Dessutom krävs det att man visar att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den. Av de omständigheter du har angivit i ditt fall torde du inte uppfylla kravet för att undantas av regeln. Vad gäller förtal blir dock konsekvenserna olika för vilka personer du riktar ditt påstående mot. Nedan redogörs de olika konsekvenserna.
Till den polisanmälde

Skickar du polisutdraget till den polisanmälde själv kan förtal inte komma ifråga eftersom då utsätts inte den polisanmälde för andras missaktning. Möjligen skulle det kunna bli tal om förolämpning enligt 5 kap 3§ brottsbalken men det är inte så troligt. Förolämpning innebär att en person uttalar sig kränkande mot en annan person.

Till närstående föräldrar

Skickar du polisutdraget till närstående föräldrar kan dock förtal komma ifråga eftersom den polisanmälde personen så kan utsättas för föräldrarnas missaktning. Sannolikheten för detta är mycket låg. Är den polisanmälde yngre kan det dock anses vara försvarligt att kontakta föräldrarna. Värt att nämna i det här sammanhanget är dock att för att du skall kunna dömas för ett brott som förtal krävs att en polisanmälan sker, det vill säga den polisanmälde polisanmäler dig för förtal.

 

Till personer i närområdet

Samma resonemang gäller om du skickar polisutdraget till personer i närområdet som när du skickar till närstående föräldrar. Även i det fall kan den polisanmälde utsättas för andra människors missaktning och förtal kan därför bli aktuellt. Det krävs även här att en polisanmälan sker.

 

  1. Utpressning

Den som genom olaga tvång tvingar någon att företa eller underlåta en handling som innebär vinning för den tvingande parten och skada för den tvungne kan dömas för utpressning, 9 kap 4§ brottsbalken. Olaga tvång innebär även ett hot om att röja något om en persons privatliv. Det krävs att ett menligt meddelande lämnats. Det är tveksamt om hot om offentliggörande av bedrägeri kan anses vara ett sådant meddelande. Rätten är tämligen restriktiv i tolkning av vad ett menligt meddelande innebär. För att utpressning skall anses föreligga krävs det alltså att den som tvingar den andre att företa en handling vinner något på hotet. Vanligast är ett krav på överföring av pengar. Utpressning är dock inte tillämpligt i de fall man kräver motparten på en skuld, oavsett om det skulle ske genom olaga tvång eller inte. I ditt fall verkar det dock finnas en tvist kring beloppet och köpet. Därmed finns det ingen skuld som är huggen i sten. Ett hot om att sprida det påstådda bedrägeriet skulle potentiellt, även om det är mindre troligt, kunna ses utpressning.