Hej! En person som städar mitt hem råkade slå sönder en lampa som jag vill ha 500 kr för, den går inte att använda. Chefen vill kvitta kostnaden mot en taxiresa som hen bjöd på för 1 år sedan.

 

Hej och tack för din fråga!

Du har hört av dig till oss rörande en lampa som tagits sönder hemma hos dig av din städerska. Du har varit i kontakt med hennes chef som vill kvitta ersättningen för den trasiga lampan mot en taxiresa som hon bjudit dig på tidigare.

Situationen som du beskriver rör ett skadeståndsanspråk på lampan som gått sönder. Sakskador, så som skador på möbler, regleras av skadeståndslagen 2 kap 1§ och omfattar skador som sker med uppsåt eller av oaktsamhet. Då skadan har skett under tiden som städerskan var i tjänst så faller ansvaret på hennes arbetsgivare, som du också varit i kontakt med, enligt principalansvaret som står beskrivet i skadeståndslagen 3 kap 1§. Principalansvaret innebär att arbetsgivare ansvarar för de skador som deras arbetstagare orsakar under tjänsten. I ditt fall har städerskan haft sönder lampan när hon städade hos dig, därför står arbetsgivaren för skadan. Ersättningen bestäms av det minsta av värdena för att reparera skadan eller att köpa en ny lampa, skadeståndslagen 5 kap 7 §.

Enligt de allmänna principerna om kvittning så skall en fordran, för att vara kvittningsbar, vara sådan att man kan få en dom på den, alltså att den är giltig. Den som kräver betalning ska kunna visa att den har rätt helt enkelt. Kan den inte göra det, kan den inte kräva kvittning på den fordran. Då det inte föreligger något avtal på att du skulle betala för taxiresan går det inte heller att bevisa och använda som kvittningsbart fordran. Det går därför inte att göra gällande rättsligt att chefen skulle kunna kvitta kostnaden för lampan mot en betald taxiresa.