Hej, har en fritidsfastighet med enskilt avlopp, besiktat och godkänt utav kommunen 1986 men nu hävdar kommunen att avloppet inte följer dagens krav till 100 % och måste göras om, kan de kräva det? Finns det ett bäst-före-datum på kommunens beslut, att de inte gäller längre än x tid, det står inget sånt i det godkända avloppsprotokollet.

 

 

 

 

Hej och tack för din fråga! 

 

Det är riktigt att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att ditt enskilda avlopp uppfyller lagens krav. Eftersom man har bättre kunskap om avloppens negativa påverkan på vattenmiljöer idag, är kraven på avloppen högre nu än när ni fick tillståndet 1986. Om ditt avlopp inte uppfyller lagens krav på rening har kommunen rätt att genom ett särskilt beslut bestämma att du inte får använda anläggningen, trots att du har det gamla tillståndet. Det tillstånd du har i dagsläget gäller enligt gamla miljöbestämmelser och är inte giltigt så länge ditt avlopp inte uppfyller de nya kraven.

 

Beslutet från kommunen innebär att du få viss tid på dig att åtgärda anläggningen, men efter att tiden gått ut är utsläpp från den gamla anläggningen förbjudet. Du kan också vara skyldig att anmäla de förändringar du nu måste göra med ditt avlopp till miljökontoret.

 

Du ansvarar själv för att anlita någon sakkunnig för att uppdatera/anlägga ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kun­skaper att anlägga avlopp.

 

Du kan läsa mer om enskilt anlopp och vad du som fastighetsägare har för förpliktelser på följande sidor:

 

http://husagare.avloppsguiden.se/