Hej. Det stod en tv på min balkong när flytta in. Jag sa till en av hyresvärdens anställda men inget hände. Nu har jag flyttat. Den nya hyresgästen ville ha tillträde 2 veckor tidigare och vi fick papper som vi båda skulle skriva under när vi lämnade över nycklarna. Jag talade då om för den nya hyresgästen om tv:n. Hon sa då att det var inget problem. Nu 3 månader senare fick jag en faktura från hyresvärden på bortforsling av tv:n på begäran av den nya hyresgästen på 1785 kr. Min fråga är jag tvungen att betala denna?

Hej och tack för din fråga!

Du har i princip alltid rätt att bestrida fakturor som du anser är felaktiga. Ett sådant bestridande bör vara skriftligt och tydligt innehålla varför och på vilka grunder du motsätter dig fakturan. Vanligt förekommande är att näringsidkare (i detta fall din hyresvärd) då överlåter fakturan till diverse inkassobolag för att driva ärendet vidare. Skulle så vara fallet blir du tvungen att bestrida även detta betalningskrav. Till sist kan ärendet hamna hos kronofogden varpå du än en gång måste bestrida och förklara varför du anser dig icke betalningsskyldig. Kronofogden kommer då att handlägga ärendet för att sedan meddela beslut i saken.   

Vår rekommendation är alltså att du skriftligen bör kontakta din hyresvärd och förklara varför du anser att fakturan är felaktig. Väljer hyresvärden att driva ärendet vidare nödgas du att bestrida även detta.