Min man har stora skulder. Då han inte fick ta lån gjorde jag det, för att betala hans skulder, blanco lån. Jag vill nu separera/skiljas. Vi har skrivit ett bevittnat skuldebrev där det står att han är skyldig mig pengar tills skulden är betald. Jag befarar att han kommer få det trassligt med arbete o inkomst i framtiden, men han äger en lägenhet som han har lån på. Kan jag via kronofogden ” kräva” pengar av honom så att de ser till att lägenheten säljs och pengarna för den går till att betala min skuld? Jag har inga tillgångar, vi har inget äktenskapsförord och ingen har begärt skilsmässa. Jag har barn sedan ett tidigare, är det betänketid på 6 mån vid skilsmässa även om han inte är far till barnet? Hur ska jag gå till väga? Var vänder jag mig?
 

Hej och tack för din fråga!

Du vill veta om du kan utmäta din mans bostadsrätt trots att banken har panträtt i den. Av din fråga har vi tolkat det som att du givit ett lån till din man och inte en gåva. Vi har också utgått från att bostadsrätten är säkerhet för ett bolån hos banken. Enligt 4 § 2 p förmånsrättslagen medför panträtt i lös egendom (bostadsrätten) att panthavaren (banken) har företrädesrätt till de pengar som försäljningen av panten inbringar. Du kommer endast att kunna utnyttja det övervärde som blir kvar. Om du vill utmäta annan egendom hos din make är vårt råd att vänta med att göra det tills efter att ni har skiljt er. Era gemensamma saker presumeras nämligen tillhöra din man så länge du inte kan bevisa att de är dina, se 4 kap 19 § utmätningsbalken (UB). Det innebär att du skulle kunna få betalt med dina egna saker.

Du vill också veta om det behövs någon betänketid för att få utföra en skilsmässa. Av 5 kap 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) följer att betänketid måste ges om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Förutsatt att ditt barn är under 16 år krävs således betänketid.

Vi har också valt att undersöka hur en skilsmässa skulle påverka dig och om du skulle påverkas av din mans stora skulder. Enligt 1 kap 3 § ÄktB svarar varje make för sina egna skulder. Om ni skiljer er kommer dock allt giftorättsgods att ingå i en bodelning enligt 7 kap  1 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB. Eftersom varje make får undanta så mycket från sitt giftorättsgods att det täcker denne makes skulder kommer dock din man förmodligen inte att ta med sig så mycket in i bodelningen.