Hej!

Jag har en fråga om vad som gäller för inneboende.
Råkade personligen ut för en ekonomisk kris för ca 10 år sedan efter ett långt samboförhållande, där jag var den enda som hade en inkomst och blev då ansvarig för min dåvarande sambos skulder. Jag har idag sedan 2,5 år tillbaka en skuldsanering. Jag måste byta bostad och har blivit erbjuden att bli inneboende i ett hus. Min fråga är: kommer min “hyresvärd” på något sätt påverkas av att jag har skuldsanering? Jag kommer att vara skriven på en co/adress.

Tack på förhand!

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi förstår din situation så att du ska bo hos en annan person i dennes boende och att du undrar över om den person som du bor hos kan påverkas av att du har skuldsanering.

Du kan läsa mer ingående om skuldsanering på Kronofogdens hemsida. En skuldsanering innebär, som du säkert vet, att den skuldsatte kan slippa att betala hela eller delar av sina skulder. De skulder som ska betalas, betalas av enligt en betalningsplan. De är alltså de skulder som du har sedan tidigare. Vid ändrade förhållanden kan betalningsplanen komma att ändras både på ansökan av gäldenären och på ansökan av någon av borgenärerna. Det kan därför vara viktigt att själv kontrollera om en flytt kan inverka på betalningarna, så att inte en borgenär gör det och begär omprövning av betalningsbeslutet.

En skuldsanering kan få inverkan på den som en skuldsatt person bor med. Utan att veta så mycket om din situation kan den du flyttar in hos påverkas, men det beror på vad för typ av förändringar som sker i din situation och vilken relation du har med den du flyttar in hos (om ni anses leva i ett samboförhållande eller inte). Vi har därför delat in återkopplingen i en allmän redogörelse för hur en betalningsplan kan påverka en sambo/en icke sambo och för hur nya skulder kan påverka en sambo/en icke sambo.

Betalningsplanens inverkan på den man bor med/hos:

Skulder som man har ansvarar man också för själv. Det innebär att den du bor med inte kommer att påverkas av att du flyttar in och har skuldsanering. Dock kan det påverka din situation, och indirekt den du bor med om ni anses leva i ett samboförhållande. Om man anses leva i ett samboförhållande regleras av 1 § sambolagen. Man ska vara två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Om man exempelvis flyttar ihop med någon som man sammanbor med (är sambos), och den personen har en högre inkomst kan det inverka på hur mycket man ska betala av. Det kan ju alltså indirekt påverka den man bor med, då betalningsplanen ändras på begäran av exempelvis borgenärerna och mindre finns kvar till gemensamma kostnader. Är man inte sambo ska, som vi förstår det, detta inte påverka planen.

Nya skulder utanför betalningsplanen

Som under förra punkten: skulder som man har ansvarar man också för själv oavsett om man är sambo eller inte.

Nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas. Betalas inte skulderna kan beslut om utmätning ske. Även om sambos inte svarar för varandras skulder kan det även vid utmätning påverka ekonomin då sambons lön ingår vid beräkningen. Om löneutmätning sker, påverkar det inte bara den gemensamma ekonomin och på så sätt sambon man flyttat in hos, utan det kan även bli svårt för den skuldsatte att klara skuldsaneringen. Detta kan leda till borgenärerna kräver att skuldsaneringen upphör.

Egendom som är den icke skuldsatte sambons kan också utmätas. Kronofogden utgår nämligen från att all egendom som finns i ett gemensamt hem tillhör den skuldsatte, såvida inte annat kan bevisas, se 4 kap. 19 § utsökningsbalken.

Sammanfattning

Som huvudregel ansvarar man själv för sina egna skulder. Detta gäller även om man bor tillsammans med någon annan. Som återkopplingen visar kan den person som du flyttar in hos dock ändå påverkas av att du har en skuldsanering. Men hur mycket och om denne kommer att påverkas beror på omständigheter i din situation: exempelvis vilken relation ni har, om det är en ny skuld som ligger utanför skuldsaneringen, etc. Vid ändrade förhållanden är det därför viktigt att kontrollera hur denna ändring kan påverka dig och den du bor med, då det kan inverka på din betalningsplan vid en ev. omprövning på begäran av en borgenär. Beslut tas i ditt fall utefter dina/era omständigheter. Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Du kan också ringa till Kronofogdemyndighetens kundservice (0771-73 73 00).