Vad krävs för att beviljas skuldsanering och hur går man tillväga?

 

Hej och tack för din fråga!

1. Ta reda på hur stor skuldbördan är

Som vi förstått det har du många olika skulder hos diverse inkassobolag. Ett första steg är att undersöka hur många olika skulder som finns, var dessa härstammar ifrån och hur stor den totala skulden är.

 

Ett sätt att göra detta är att ringa kronofogden och begära en förteckning på alla skulder som är registrerade där.

 

Vissa skulder har kanske inte hamnat hos kronofogden utan de finns hos olika inkassobolag. I sådana fall kan man kontakta inkassobolagen och försöka få till stånd en överenskommelse; exempelvis kan du begära att frysa räntan i utbyte mot att du följer en avbetalningsplan. Försök att förhandla bort tidigare dröjsmålsräntor och inkassoavgifter, få ner den totala summan så mycket som möjligt.

 

Du bör också ta reda på om det finns några gamla skulder som har blivit preskriberade. Det är inte helt ovanligt att inkassobolag försöker kräva in fordringar som egentligen är preskriberade och därför är det viktigt att inte erkänna en skuld utan att du kan härleda den till den ursprungliga skulden. Preskriptionstiden för konsumentfordringar är 3 år enligt Preskriptionslagen 2 § och 5 §.

2. Ansöka om skuldsanering

Är skuldbördan så stor att du inte kommer att kunna betala skulderna under en överskådlig framtid så är det läge att ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Detta görs genom blanketten Ansökan om skuldsanering som finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. I ansökan ska du ta med alla omständigheter som talar för att du ska beviljas skuldsanering. Dessa uppgifter ligger till grund för Kronofogdemyndighetens beslut och du måste därför se till att inte glömma någonting, se mer i 10 § Skuldsaneringslagen.

 

3. Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du har rätt till skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Det är svårt att på förhand veta om skuldsanering beviljas eller inte. Kronofogden gör en skälighetsprövning vilket innebär en samlad bedömning av alla omständigheter som är relevanta.  Hänsyn tas till dina personliga och ekonomiska förhållanden men även till hur situationen i  ditt hushåll ser ut, exempelvis om annan medlem i ditt hushåll har bättre ekonomiska förhållanden än du. Andra hushållsmedlemmar ekonomi spelar egentligen bara in i frågan om det skulle anses stötande att bevilja skuldsaneringen.

 

Ett annat villkor för att beviljas skuldsanering är att du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder under överskådlig tid (vanligen 10 år). Detta framgår av 4§ Skuldsaneringslagen (Allmänna villkor för skuldsanering) och är en anledning till många avslag. Även i denna fråga görs en samlad bedömning med utgångspunkt i din personliga och ekonomiska situation.

 

Om Kronofogden godkänner din ansökan, skickas ett förslag om skuldsanering till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

 

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du, under en period av 5 år, lever på existensminimum. Under denna tid får du en betalningsplan som du ska följa och alla pengar som du får in utöver existensminimum går till att betala av på skulderna.

 

Lever du redan under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men då får du ingen betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Budget och skuldrådgivningen

Göteborgs stad erbjuder gratis ekonomisk rådgivning där man bland annat kan få hjälp med att lägga upp avbetalningsplaner och att ansöka om skuldsanering. Vi rekommenderar att du tar kontakt med dem på telefonnummer 031-368 08 00 så hjälper de dig med varm hand!