Hej!

Har för avsikt att söka skuldsanering men har en fråga angående lån under skuldsaneringstiden. Om jag skulle få låna pengar av någon under min skuldsaneringstid kan jag då riskera att få min skuldsanering omprövad? 

 

Hej, och tack för din fråga!

 

Jag har uppfattat din fråga som att du vill veta lite mer om skuldsanering i Sverige, närmare bestämt om man riskerar att få sin skuldsanering omprövad om man tar lån under skuldsaneringstiden. 

 

Skuldsanering beviljas av Kronofogdemyndigheten och innebär att gäldenären får en plan för hur räkningar ska betalas. För att skuldsanering ska beviljas så måste ett antal kriterier vara uppfyllda, se 5-10 §§ skuldsaneringslagen. Bland annat så måste gäldenären ha sina huvudsakliga intressen i Sverige och oförmågan att betala skulderna ska antas bestå under en överskådlig tid (kvalificerad insolvens).

 

Ett beslut om skuldsanering kan upphävas eller ändras efter en ansökan från en borgenär, om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet, se 48 § 1 st 7 p skuldsaneringslagen. Även gäldenären själv kan ansöka om ändring av skuldsaneringen om de ekonomiska förhållandena väsentligen har förändrats, se 49 § skuldsaneringslagen. Att ta lån, och därmed dra på sig nya skulder, under skuldsaneringstiden bör dock undvikas. Alla skulder som uppstår under denna tid hamnar nämligen utanför skuldsaneringen och kan drivas in som vilka skulder som helst.