Hej!
Jag skadade mig allvarligt i högstadiet för några år sedan. Blev inputtad i en glasdörr, skar upp handleden och har idag sämre rörelseförmåga och känsel i handen.

Tänkte kolla vad lagen säger om skadestånd? Detta hände på skolan så har pratat med försäkringsbolaget som har hand om skoleleverna, men detta är endast den medicinska ersättning för vad jag gick igenom. De tog ingen hänsyn till fritidssysselsättningar.

Fick sluta både med min lovande tenniskarriär, piano, diverse hobbys, träning etc. Min hand kommer aldrig bli som vanligt igen även fast den reparerat sig ok. Ska man stämma skolan? Hur skall man gå vidare i detta? Det var 9 år sedan olyckan inträffade men den anmäldes direkt, spelar det någon roll?

 

Hej och tack för din fråga!

För att du ska kunna kräva skadestånd av skolan krävs det dels att du kan bevisa att det var skolan som orsakade din skada, dels att du kan bevisa att skolan orsakat din skada på ett oaktsamt sätt. Den bedömningen görs enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207). Vi antar att det inte var en lärare eller någon annan anställd som jagade dig nerför korridoren. Det faktum att du blev jagad kan därför sannolikt inte skyllas på skolan. Det som återstår för dig är därför att hävda att skolan varit oaktsam genom att installera dåligt glas. Det kan möjligtvis bli svårt av två skäl. För det första är det nio år sedan detta inträffade vilket innebär att det kan bli svårt för dig att ta reda på exakt vilken typ av glas som var installerad vid tidpunkten för olyckan. Du måste dessutom bevisa att just den typen av glas var installerad vid den tidpunkten. Det är lättare sagt än gjort. Det låter dessutom, om vi utgår från att ditt minne stämmer, som att glaset i själva verket var hållbart. Det var tjockt och förstärkt med ståltråd. Då kanske glaset inte var dåligt.

Det är kanske enklare för dig att kräva ersättning av personen som knuffade dig. För att du ska få ersättning krävs att det finns ett tillräckligt samband mellan dina skador och knuffen. Det är inte självklart att det finns ett tillräckligt samband mellan knuffen och så allvarliga skador som du fick. Eftersom den som knuffade dig förmodligen var under 18 år vid skadetillfället görs bedömningen enligt 2 kap 4 § skadeståndslagen. Det innebär att skadeståndet kan bli lägre än om det hade varit en vuxen person som var skadevållare. Det innebär också att en mildare bedömning görs eftersom skadan verkar ha uppkommit under någon form av lek. Det är alltså enligt vår bedömning inte säkert att den som knuffade dig blir skadeståndsskyldig i din situation.

Om du vill kräva någon på skadestånd måste du som huvudregel göra det inom tio år från att du blev skadad. Det framgår av 2 § preskriptionslagen (1981:130). Efter tio år är din möjlighet att kräva skadestånd preskriberad, vilket innebär att du inte kan kräva skadestånd längre. Det har gått nio år enligt din uppgift. Du kan dock avbryta preskriptionen så att du får tio år till på dig på att väcka talan. Det kan du göra antingen genom att stämma skolan eller personen som puttade dig till domstol eller genom att skicka brev med krav på pengar. Kom ihåg att brevet måste vara tydligt på så sätt att du måste skriva vad du kräver ersättning för, när olyckan inträffade och hur mycket pengar du vill ha. För säkerhets skull kan det vara bra att skicka ett flertal brev, kanske fyra eller fem. Regeln om preskriptionsavbrott finns i 5 § preskriptionslagen. Tänk dock på att det inte är riskfritt att skicka kravbrev till människor. Om ditt skadeståndskrav senare visar sig vara ogrundat så kan du själv bli skadeståndsskyldig på grund av kravbreven, till exempel om personen du krävde pengar av faktiskt betalade. Konsultera därför en advokat innan du skickar något.

Sammanfattningsvis är vår åsikt att det är tveksamt om du kan kräva skadestånd av skolan. Du kommer sannolikt ha svårt att bevisa att skolan gjort något fel. Det är möjligtvis något enklare att kärva skadestånd av den som puttade dig. Men också det kravet är som nämnts förenat med vissa svårigheter. Om du vill ha en mer ingående återkoppling hänvisar vi dig till att kontakta en advokat.