Hej,

Vi har en gård där det står ett par gamla fallfärdiga torp, mitt ute i skogen. Torpen har inte varit bebodda på decennier och de är i mycket dåligt skick. I det ena är golvet ruttet så man riskerar att rasa genom golvet om man går in i torpet. I det andra är taket på väg att rasa in.

Vi undrar nu om vi som fastighetsägare kan bli åtalade/skadeståndsskyldiga eller liknande om någon skulle gå in/försöka gå in i torpen och samtidigt skada sig?

Vidare finns det även ett par gamla jakttorn på fastigheten. De är också ruttna och man riskerar att trilla ner och slå sig om man klättrar upp i dem. Gäller samma sak för dessa? Har vi ett ansvar om någon skulle klättra upp och göra sig illa?

Tack för hjälpen!

 

 

Hej och tack för din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen kan man bli ersättningsskyldig om man genom oaktsamhet har orsakat någon annan en personskada. Om någon skadar sig i torpen eller vid jakttornen och ni anses ha varit oaktsamma kan ni därför bli ersättningsskyldiga.

Det är svårt att ge ett definitivt svar på om ni skulle anses ha varit oaktsamma eller inte om någon skulle skada sig. Det finns dock exempel på liknande situationer där fastighetsägare har hållits ansvariga när personer har skadat sig på deras tomt. Om man inte sandar en hal uppfart på sin fastighet kan man till exempel bli ersättningsskyldig om någon halkar. Det har även hänt att byggföretag som inte har spärrat av byggarbetsplatser ordentligt har hållits ansvariga när obehöriga har kommit in på byggarbetsplatsen och skadat sig.

För att vara på den säkra sidan skulle vi därför rekommendera att ni om möjligt till exempel bommar igen torpen och sätter upp varningsskyltar vid dem och vid jakttornen för att minska risken att någon skadar sig och att ni då kan bli ersättningsskyldiga.