Hej. Jag har varit återbetalningsskyldig för utbetalningar gjorda av Göteborgs Stad, men när avierna granskades närmare visade det sig att Göteborgs Stad fått in 12500kr i avgifter för boende som inte existerade. När detta uppdagades lovade man att utbetala denna summa när man erhållit mitt kontonummer. Detta skickades således in per brev, men inga pengar har utbetalats. I 3 veckor har Göteborgs Stad sagt att i slutet av denna veckan finns pengarna på ditt konto.

Vad har jag för rättigheter gentemot Göteborgs Stad? Kan jag kräva att mina räkningar som inte blivit betalda ännu får bekostas av Göteborgs Stad utöver dessa 12500kr? Kan jag kräva skadestånd för att en myndighet felaktigt kräver mig på en boendekostnad som inte finns?

Hej och tack för din fråga!

Enligt 4 § Förvaltningslagen (FL) har en myndighet en serviceskyldighet där den förväntas svara inom skälig tid, vilket brukar vara några dagar. I ditt fall verkar du ha fått snabba svar, men att det är själva utbetalningen som har dröjt.

Angående utbetalningen kan det generellt ta längre tid då det skickas mellan avdelningar och allt ska klaffa, även om myndigheterna strävar efter att uppnå serviceskyldigheten även här.

Om du däremot anser att du blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar att myndigheter följer de lagar som reglerar deras verksamhet.

Mer information finner du på: http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

För att kunna rikta ett skadeståndanspråk gällande rena förmögenhetsskador krävs att ett brott är begånget. JO måste således ha utrett ärendet och kommit fram till den slutsatsen. Först därefter kan ett sådant anspråk riktas mot kommunen.