Hej, vi köpte ett hus den 13 november som vi bott i sedan dess. När vi skulle kontrollera städningen och få nycklarna så visade det sig att takfönstret har stått öppet i ca 2 veckor. Så huset har blivit väldigt fuktskadat. Detta ska fixas av säljarna kom vi överens om inför mäklaren. I mitten på december ringde vi säljarna och frågade när det ska komma en besiktningsman. De svarade att de inte visste vem de skulle kontakta så det hade alltså inte hänt något. Innan jul 2015 kom besiktningsmannen och mätte diverse fuktskador och han hade en firma som kunde åtgärda felen i mellandagarna. Men säljarna vägrade! De ville ha en besiktningsrapport först. Rapporten fick säljarna i mellandagarna, men de anlitade ingen byggfirma. Sen kontaktade vi säljarna i mitten på januari och frågade hur det gick med byggfirmor. De hade inte kontaktat någon så det ville de att vi skulle göra och skicka offerten till dem. Firman vi hittade sa att det måste åtgärdas omgående för att det troligen är mögel i väggar och tak. Men de tackade återigen nej. Så nu ska de själva kontakta en byggfirma och det kom en 2016-02-04. Så nu väntar vi på deras offert. Vi undrar om detta är “risk för liv och hälsa” då det har snart passerat 3 månader och det troligen finns mögel i huset?

Hej och tack för din fråga!

Vi uppfattar det som att din fråga gäller om ni kan få något skadestånd, utöver den kostnad som säljarna står för gällande arbetet som byggfirman gör. Enligt skadeståndslagen (SkL) kan skadestånd utgå för antingen sakskada, personskada eller ren förmögenhetsskada. För att få ersättning för ren förmögenhetsskada krävs att skadan uppkommit på grund av brott, vilket inte är aktuellt i detta fall, 2 kap. 2 § SkL.

Ersättning för personskada, enligt 5 kap. 1 § SkL, skulle endast kunna hävdas om någon av er faktiskt drabbats av kroppsliga eller psykiska sjukdomstillstånd orsakade av fuktskadan, det är alltså inte tillräckligt att det endast finns en ”risk” för skada. 

För ersättning för sakskada, enligt 5 kap. 7 § SkL, krävs det att något föremål, t ex möbler eller liknande hos er, kommit till skada på grund av fuktskadan. 

För att det ska bli fråga om skadestånd för person- eller sakskada krävs dessutom att säljarna som vållat fuktskadan gjort det med uppsåt eller agerat oaktsamt, se 2 kap. 1 § SkL. För att säljarna av huset ska ses som oaktsamma när de väntat med att åtgärda fuktskadan, måste det har förelegat någon form av skyldighet för dem att ta itu med fuktskadan. 

Ni kan alltså inte utfå något skadestånd endast vid risk för skada, utan det krävs att någon person- eller sakskada faktiskt inträffat. 

Däremot kan det vara ett bra påtryckningsmedel (för att få säljarna att se till att fuktskadan åtgärdas) att berätta för dem att de bör skynda sig att ta dit en byggfirma. Om det dröjer kan ju en faktisk skada uppstå, och ni kan i sådana fall begära skadestånd.