Hej. Jag är svensk medborgare sedan födseln och min sambo australiensk. I augusti 2015 gick hennes uppehållstillstånd ut, vi ansökte om ett nytt redan i maj för att hon ska få stanna i Sverige under handläggningstiden, fortsätta arbeta och betala skatt. Ärendet är fortfarande i väntan på beslut hos Migrationsverket. Min sambo blev gravid i våras, vår dotter föddes i januari 2016. Eftersom att min sambo i nuläget inte har ett uppehållstillstånd så kan hon inte folkbokföras i Sverige och får därför inget personnummer. Vi ska nu fastställa faderskap hos vår kommun eftersom vi inte är gifta. Sedan måste vi till polisen och få ett pass med samordningsnummer till vår dotter, för att sedan gå till Skatteverket och invandra henne. Hon är alltså född i Sverige med en svensk pappa men måste invandras, detta för att min sambo inte har ett personnummer eftersom att Skatteverket avslog ansökan om folkbokföring för henne, trots att hon har varit i Sverige i över ett år, vilket är kriterierna för att få folkbokföras. Även när vår dotter är invandrad i Sverige så kommer jag, av någon anledning, inte stå som vårdnadshavare för henne enligt Skatteverket. F-kassan betalar inte ut något barnbidrag under tiden allt detta pågår, vi kan heller inte ställa vår dotter i dagiskö osv.

Kan man begära skadestånd för allmänt strul, psykiskt lidande under graviditet och för att man faller mellan stolarna där det inte finns någon som helst lagstiftning?

Hej och tack för din fråga!

För att kräva skadestånd krävs det enligt 3 kap, 2§ Skadeståndslagen att man som enskild individ utsatts för person-, sak- eller ren förmögenhetsskada genom ett vållande eller försummelse av staten. Detta är något som den enskilde måste visa på har uppstått.

Som det ser ut i Sverige nu är det en hög invandring vilket ger Migrationsverket en ovanligt stor arbetsbörda. Detta förlänger handläggningstiderna generellt och gör det svårare att motivera skadestånd. Preliminära handläggningstider kan utläsas ur Migrationsverkets hemsida. Eftersom skadestånd är beroende av att handläggningstiden är oskälig, finns det alltså inga fasta gränser för när skadestånd är aktuellt. Utan en samlad bedömning av domstol kommer göras; där den totala handläggningstiden hos Migrationsverket kommer tas med i bedömningen för huruvida det förekommit en oskäligt lång handläggningstid.

För att kräva skadestånd av en myndighet är det till allmän domstol (tingsrätt som första instans) man skall lämna in sin stämningsansökan. Bestämmelserna som är aktuella i skadeståndstalan mot staten är 3 kap, 2§ Skadeståndslagen.  

Eftersom din fråga berör flera rättsområden likt skatterätt, socialrätt, samt migrationsrätt, som kan vara komplexa att hantera tillsammans, rekommenderar vi att du tar kontakt med en verksam jurist.