Hej! Min granne har under en tid lånat min gräsklippare. Nu när jag fått tillbaka den så fungerar den att köra, men den klipper inte gräset som den ska. Jag pratade med min granne som säger att den slutade klippa gräset medan han hade den, MEN att han trodde det var ett fel sedan innan och att det är inte hans fel. Jag anser visst att det är hans fel för detta har aldrig hänt förut. Nu vill jag ha ersättning, antingen en ny fungerande gräsklippare, att han laga den eller att han betalar för någon annan att betala lagningen.

Finns det någon lag som jag kan stödja detta med? Eller kan han neka och jag får helt enkelt acceptera han kan göra så?

Hej och tack för din fråga!

Vid utlåning av sak finns en vårdplikt för låntagaren, det vill säga för din granne. Denna vårdplikt framgår av 11 kap 1 § Handelsbalken (HB). Den innebär att låntagaren ska stå för skador på saken som inte kan anses innebära normalt slitage. Eftersom skadan du beskrivit inte kan anses vara normalt slitage, åligger det din granne att bevisa att skadan inte uppkommit på grund av dennes oaktsamhet eller vållande. Det rör sig alltså om en bevisfråga.

Din granne har invänt att även om gräsklipparen slutade klippa när han hade den, så förelåg felet på maskinen redan innan utlåningen. Det åligger utlånaren att visa att saken vid utlåningen var fri från den skada som man senare vill kräva ersättning för. För att ett fel ska anses kunna ha förelegat innan utlåningen i det här fallet, när gräsklipparen ändå inledningsvis var brukbar, måste dock din granne visa på anledningar till varför det är sannolikt. Skulle din granne lyckas med det kommer bevisbördan falla på dig att visa att sådant fel inte förelegat.

Om skadan har skett på grund av oaktsamhet eller vållande blir din granne skadeståndsskyldig enligt 5 kap 7 § Skadeståndslagen (SkL). Den stadgar att du då skulle ha rätt till att din granne står för reparationskostnaderna av gräsklipparen. Alternativt, om reparation inte skulle vara aktuellt, att din granne ersätter dig värdet av gräsklipparen.

Rätten till ersättning bortfaller om grannen kan bevisa att han inte varit oaktsam och att det rör sig om en ren olyckshändelse eller t.ex. att gräsklipparen hade gått sönder oavsett vem som använde den, på grund av att den är gammal, sliten eller liknande.

Eftersom detta rör sig om en bevisfråga är det svårt för oss att uttala oss om något eventuellt utfall. Vad vi uppmuntrar dig till är att prata med din granne och med hjälp av ovanstående information och upplysa grannen om det presumtionsansvar som åligger denne. Vidare bör ni i den mån det går göra upp mellan er.