Jag hyr en lösdrift för mitt föl och sto. Grannens kor river staket, mitt föl fastnar i eltråden pga. att tråden ligger på marken. Jag får avliva fölet pga. skadorna. Det finns vittne och filmer hur korna är på vift jämt. Hur gör man nu, vill bara stämma henne så jag får tillbaka avlivningsavgiften och alla veterinärkostnader.

 

Hej och tack för din fråga!

 

Det du kan göra i det här fallet är att föra en s.k. skadeståndstalan för du har eventuellt rätt till skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:209). Ersättningen bör i sådant fall motsvara hästens värde före skadan, se 5 kap. 7 § Skadeståndslagen. För att avgöra om du har rätt till skadestånd måste det först bedömas om den du anklagar för att ha orsakat olyckan har agerat culpöst, dvs. vårdlöst. Denna s.k. culpabedömning görs i flera steg. Det avgörande i ditt fall blir att bedöma om din granne har vidtagit tillräckligt förebyggande åtgärder och om det råder ett orsakssamband mellan skadorna på din häst och grannens vårdlöshet. Av det du beskriver skulle man i detta sammanhang titta på om din granne har gjort tillräckligt för att hålla inne sina kor. Man tittar också på om din grannes kor har kunnat ta sig ut innan och om denne därmed var medveten om att staketet inte håller osv.

 

Ett avslutande råd är att försöka göra upp i godo eller med hjälp av era försäkringsbolag om dessa alternativ är tillgängliga. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam.