Försäkringskassan har beslutat att jag inte får sjukpenning för perioden 15 januari till 28 januari 2015, eftersom Försäkringskassan har beslutat min arbetsgivare ska betala sjuklön till mig under samma period. Min arbetsgivare vägrar att betala ut någon sjuklön till mig. Hur ska jag göra för att få min arbetsgivare att betala ut min sjuklön till mig? Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Facket vill inte hjälpa mig.
Hej och tack för din fråga.

Regler angående sjuklön finns reglerat i Lag om sjuklön men kan även regleras genom avtal. Dock är lagen om sjuklön tvingande i den mening att ett avtal som är mindre förmånligt för arbetstagaren inte är giltigt. Det utesluter att du och din arbetsgivare kan ha ett särskilt avtal som är till nackdel för dig. Huvudregeln är att du som anställd har rätt till sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna. Är du sjuk i mer än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. För att få ut din sjuklön måste du anmäla dig sjukskriven hos din arbetsgivare redan första dagen du är hemma och är sjuk. Är du borta i mer än 7 dagar kan arbetsgivaren kräva ett sjukintyg från en läkare.

Du skriver att du varit sjukskriven i 14 dagar, perioden mellan 15e och 28e januari 2015. För denna period är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön till dig förutsatt att du har anmält dig sjukskriven i rätt tid, dvs. så fort som möjligt då du blev sjuk.

Vissa andra förutsättningar måste också ha varit uppfyllda för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön. Dels som redan nämnts att du lämnat in sjukanmälan eller ett läkarintyg. Dels måste du varit borta från jobbet pga. sjukdom eller tillstånd som satt ned arbetsförmågan på så vis att du helt eller delvis inte kunnat utföra ditt arbete.

I ditt mail har du inte förklarat varför du varit sjukskriven. Det kan vara så att arbetsgivaren inte tyckte att det fanns ett rimligt skäl och att du kunnat utföra arbetet ändå. För att få arbetsgivaren att betala är det bästa sättet att be din fackförening om hjälp igen. Anser dem att du varit sjukskriven av rimliga skäl och att du har rätt till sjuklön borde de vilja hjälpa dig. Fackföreningen kan bland annat förhandla med din arbetsgivare och om det inte hjälper kan de företräda dig i en rättegångsprocess. Att föra talan själv kan lätt bli dyrt och att din fackförening inte vill hjälpa dig kan kanske bero på att de tycker det blir svårt att vinna. Därför råder vi dig att först prata med dem och ta del av deras argument.

Ett annat alternativ som vi råder dig till först är att anmäla det till Försäkringskassan en gång till. På Försäkringskassans hemsida skriver de att i vissa fall då arbetsgivaren vägrar att betala ut sjuklön så kan de betala ut den i arbetsgivarens ställe. Det kallas för sjuklönegaranti.

 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld_ny/nar_du_blir_sjuk/om_sjuklon