Hej!

Jag har gift om mig med min exmake och vi har 2 barn tillsammans. Maken har dessutom 1 särkullbarn. Alla barnen är vuxna. Under tiden vi var skilda köpte han bostadsrätt och fritidshus som vi nu båda bor i. Jag står inte som ägare till något av boendena. Vad gäller om maken går bort före mig? Ärver hans särkullbarn före mig, de fastigheter han skaffade innan vi gifte om oss? Är det viktigt att jag står med som ägare till fastigheterna för att arv mellan oss skall gälla? Vi har funderat på gåva mellan makar, där han ger mig hälftenägande, men vad vi förstår är det skatt på det?

Tacksam för svar hur vi bäst skall gå tillväga.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Arv från din make
Om din make dör och ni fortfarande är gifta kommer bodelning mellan er att ske innan hans arv skiftas. Om det saknas äktenskapsförord går bodelningen i huvudsak ut på att makarna delar lika på det som de äger. Vem som får vad beror då på hur mycket pengar, annan egendom och skulder ni båda har.
Den make som bäst behöver den gemensamma bostaden och bohaget (inredning etc.) har rätt att få den efter bodelning (11:8 ÄktB). Eftersom din make då är död skulle det vara uppenbart vem som har bäst behov av bostaden. Ekonomiskt innebär det inte att du bara skulle ”få” bostaden, utan du måste avstå egen egendom till samma värde och/eller ta över lån till bostaden.  Reglerna är till för att man ska få bo kvar i sitt hem, men innebär inte att man får mer egendom totalt än vad man annars hade fått. Någon sådan rätt till fritidshuset finns däremot inte, men det är alltid möjligt att under bodelningen förhandla med ägarna till dödsboet.
Eftersom din make har tre barn, varav två är gemensamma med dig kommer du att ärva två tredjedelar av hans egendom om han dör innan er andra. En tredjedel av kvarlåtenskapen ärver särkullbarnet. Detta gör att du själv till två tredjedelar skulle vara ägare till dödsboet och särkullbarnet skulle vara ägare till en tredjedel.

Gåva
Att för dig stå som ägare till fastigheten är inte viktigt vad gäller de frågor du ställt. Om du tar över lån till bostaden eller fritidshuset till lika stor del som du blir ägare vid en gåva skulle inget vara annorlunda ifall din make dog, om allt annat är lika.

Vad angår skattefrågor vill vi gärna hänvisa till Skatteverket, men det kan sägas att gåvor inte längre beskattas i svensk rätt.

För att en gåva mellan makar ska bli giltig krävs det att den registreras i äktenskapsregistret. Anmälan om registrering sker hos Skatteverket.