Hej!

Skriver för min bästa väns räkning. Hon flyttade ifrån sin Sambo den 17 november. Dom levde tillsammans i ett hus som han stod som ägare till. Men dom flyttade dit tillsammans och huset utgjorde deras gemensamma bostad. Min vän X, investerade pengar i huset, hon betalade bland annat renoveringar i huset. Hon och hennes Sambo skrev ett skriftligt avtal kring dessa pengar, att om det skulle ta slut mellan dem så skulle han betala henne de pengar som hon betalat. Båda har skrivit under avtalet som är ett handskrivet avtal, dock finns inga vittnen till påskriften. Det har nu gått ett halvår sedan hon flyttade och han vägrar betala tillbaka hennes pengar.

Vilka rättigheter har hon till sina pengar? Hur ska hon gå tillväga?
Visst är det så att hon egentligen har rätt att kräva halva husets värde vid en separation? Gäller det även fast det var ett halvår sen hon flyttade?

Tacksam för svar!

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Det första som kan konstateras är att det är sambolagen som aktualiseras.
Enligt 3 § sambolagen utgör sambornas bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvades för gemensam användning. Det finns undantag från denna huvudregel nämligen när sambon fått egendomen i gåva, testamente, arv av någon annan än sambon och villkorat att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Inget av dessa undantag verkar dock vara aktuella i det här sammanhanget.

Om exmannen till din väninna förvärvade bostaden före samboförhållandet är huvudregeln att bostaden inte förvärvats för gemensam användning, vilket resulterar i att din väninna inte har en rätt till halva bostaden vid ett begärande av bodelning. Har bostaden dock förvärvats under samlevnaden tyder det på att den är förvärvad för gemensam användning.

När ett samboförhållande upphör, vilket det gjorde i detta fall genom att din väninna och exsambon till henne flyttade isär, skall bodelningen göras på begäran av samborna. Enligt 8 § sambolagen ska en begäran om bodelning göras senast ett år efter det samboförhållandet upphörde. Denna bodelning kommer då att, som ovan nämnts, resultera i att hon får halva bostaden och även hälften av bohaget om det är så att de förvärvade dessa för gemensamt användning. Det viktiga är att de hade inställningen att bostaden skulle vara bådas vid köpet, att det fanns ett syfte hos parterna vid själva förvärvet att egendomen skulle användas gemensamt – annars kan det ej vara deras gemensamma bostad och därmed förlorar din väninna rätten till hälften av värdet av bostaden.

Avtalet som parterna låtit upprätta är lite svårt att avgöra vilken slags verkan det har. Det verkar inte vara ett avtal enligt 9 § där det framgår att samborna har avtalat om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Dock är det svårt att avgöra utan att se avtalet framför sig.

Det kan dock bli lite problematiskt angående den gemensamma användningen då avtalet verkar innebära att hon ska få återbetalt vad hon betalat till bostaden i form av renoveringar. Detta skulle kunna innebära att de förutsatt vid avtalet att bostaden inte skulle vara gemensam egendom (samboegendom) då hon ska få tillbaka pengarna för investeringarna – vilket kan tyda på att hon underförstått gått med på att bostaden är mannens enskilda. Detta bör nog kunna anses vara att dra det något långt – troligen så krävs lite mer tydlighet. Att de inte haft något vittne när de skrivit på avtalet är inget måste. Det viktigaste är att parterna hade samma avsikt med avtalet när det skrevs under och att ingen blev tvingad till att skriva under, vilket inte verkar ha skett. Grundregeln inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det din väninna i sådana fall skulle kunna göra, nu när exsambon inte vill ge henne pengar som de avtalat om, är ansöka om stämning vid tingsrätten där motparten, i detta fall exsambon, har sin hemvist. Hon skulle då i första hand kunna begära bodelning där hon yrkar att bostaden är samboegendom och om inte det fungerar så skulle hon i andra hand kunna yrka att exsambon ska betala ut de renoveringskostnader din väninna stått för.

Om du/ni vill kolla upp de angivna paragraferna kan ni gå in på lagen.nu och sedan söka på ”sambolagen”.