Hej! Jag flyttade in till min sambos hus o hans två barn för snart 6 år sedan. Hans barn var då 12 respektive 16år och deras mamma dog 1 1/2 år innan i cancer. Min egna son var då 18 och redo att bo själv. Jag lämnade min hyreslägenhet till min son och tog bara med mig det allra nödvändigaste eftersom min sambo hade allt. Vi har pratat om att skaffa något gemensamt när hans barn är redo att flytta hemifrån. Han vill detta men jag har inte kunnat spara så mycket så jag kan betala halva insatsen som han tycker vi ska dela lika. Han tjänar 100 000 i månaden o jag ca 20 000. Har jag några möjligheter o rättigheter i det fallet? Jag vill att han ska ge barnen mammans arv när han säljer så de får det de ska ha. Men när vi dör vill jag att våra tre ska dela lika på det vi lämnar efter oss. Är detta möjligt enligt lag?

Hej och tack för din fråga!

Vi inleder med frågan om dina rättigheter för det fallet att din sambo köper en ny bostad avsedd som gemensamt hem för er. Av 8 § sambolagen (2003:336) framgår att en sambo, då samboförhållandet upphört, har rätt att begära bodelning. Bodelningen avser samboegendom som enligt 3 § sambolagen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. 

Vad som avses med sambornas gemensamma bostad framgår vidare av 5 § sambolagen. I princip krävs det att bostaden i fråga har förvärvats med syftet att användas som sambornas gemensamma hem. Det krävs dock inte att båda samborna ska ha bidragit ekonomiskt till köpet. Ifall din sambo ensam köper en bostad avsedd för er båda har du alltså troligtvis rätt att få hälften av denna ifall ert samboförhållande senare skulle upphöra. Detsamma gäller emellertid inte den bostad ni bor i för tillfället ifall den förvärvades av din partner innan ni inledde ert förhållande.

Vad din partner gör med pengarna efter försäljningen av er nuvarande bostad är juridiskt upp till honom. Arvet efter din partners före detta partner har antagligen tillfallit honom såsom efterlevande make enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Detta innebär i princip att han har ärvt hennes arvsmassa provisoriskt, tills dess att han själv går bort. Vid din partners frånfälle kommer dock hans bröstarvingar att ärva en den andel av hans arvsmassa som han ärvt efter deras mor. Det sagda framgår av 3 kap. 2 § ärvdabalken

Du har även frågat om det är möjligt att ordna så att era barn ärver lika efter er. I Sverige finns en legal arvsordning som anger hur kvarlåtenskapen efter en person ska fördelas vid dennes död. Det går dock i viss mån att frångå denna arvsordning genom testamentsförordnanden. Huvudregeln enligt den legala arvsordningen är att kvarlåtenskapen efter en avliden ska tillfalla dennes bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ärvdabalken). Med bröstarvinge menas i princip ”biologiska barn”. Enligt den legala arvsordningen kommer alltså din partners barn att ärva honom och ditt barn att ärva dig. 

Sambos har inte heller någon legal arvsrätt. Faktum är att inte ens makar har någon absolut arvsrätt när de endast har icke gemensamma barn. Arvsrätt för en make förutsätter i en sådan situation nämligen att den avlidna makens barn avstår från sin rätt till arv och istället nöjer sig med en efterarvsrätt i den efterlevande makens egendomsmassa. (se 3 kap. 1 § 1 st. 2 m. ärvdabalken samt 3 kap. 9 § ärvdabalken). Den möjlighet ni har är att genom ett testamente tillse att era barn har lika rätt till kvarlåtenskapen efter er. Bestämmelser om testamenten hittar du bl.a. i 10 kap. ärvdabalken. Det bör dock nämnas att man som förälder inte har helt fria tyglar att testamentera bort sin egendom. Bröstarvingar har nämligen enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken en ovillkorlig rätt att kräva ut sin s.k. laglott. Laglotten utgörs enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken av hälften av den arvslott som enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken tillkommer bröstarvingen. Om det finns två bröstarvingar har alltså respektive bröstarvinge rätt till en fjärdedel av kvarlåtenskapen.